IPTC Media Topic NewsCodes as of 2022-09-23 (language: no-NN)

  View language versions:   Arabic | Chinese (分类) | Danish | English (en-GB, en-US) | French | German | Norwegian (no-NB, no-NN) | Portuguese (pt-BR, pt-PT) | Spanish | Swedish

MediaTopic ID Name (no-NN) Definition (no-NN)
medtop:09000000 arbeidsliv (no definition)
medtop:20000533 arbeidsløyse (no definition)
medtop:20000535 arbeidsløysetrygd (no definition)
medtop:20000534 (retired) oppseiingar (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000523 arbeidsmarknader (no definition)
medtop:20001275 oppdragsøkonomi (no definition)
medtop:20000521 arbeidsrett (no definition)
medtop:20000522 helse, miljø og tryggleik (no definition)
medtop:20000536 fagforeining (no definition)
medtop:20000524 partane i arbeidslivet (no definition)
medtop:20000529 arbeidskonflikt (no definition)
medtop:20000530 streik (no definition)
medtop:20000525 tariffavtale (no definition)
medtop:20000526 (retired) bedriftshelseteneste (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000527 (retired) lønn (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000528 (retired) personalhandbok (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000531 pensjonisttilvære (no definition)
medtop:20000532 alderspensjon (no definition)
medtop:20000509 tilsetjing (no definition)
medtop:20000513 arbeidsgivar (no definition)
medtop:20000512 arbeidstakar (no definition)
medtop:20000514 arbeidstrening (no definition)
medtop:20000516 (retired) kurs og opplæring (retired) Etter- og vidareutdanning. (retired)
medtop:20000515 (retired) vidareutdanning (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000511 barnearbeid (no definition)
medtop:20001276 foreldrepermisjon (no definition)
medtop:20001277 frivillig arbeid (no definition)
medtop:20000510 lærling (no definition)
medtop:20000518 lønn og gode (no definition)
medtop:20000519 (retired) frynsegode (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000520 trygd (no definition)
medtop:20000339 pendling (no definition)
medtop:20001206 sjølvstendig næringsdrivande (no definition)
medtop:20000517 (retired) yrke (retired) (no definition) (retired)
medtop:08000000 folk og fe Forteljingar om menneske dyr og anna, gjerne med vektlegging av kjenslemessige aspekt.
medtop:20001238 fødselsdag (no definition)
medtop:20000498 heidersteikn (no definition)
medtop:20001237 jubileum (no definition)
medtop:20000505 kjendis (no definition)
medtop:20000502 (retired) personlege forteljingar (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000497 (retired) prestasjon (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000499 rekordar Ikkje-sportslege rekordar.
medtop:20000501 seremoni (no definition)
medtop:20001235 gravferd og bisetjing (no definition)
medtop:20001233 namneseremoni (no definition)
medtop:20001236 vigsel (no definition)
medtop:20001234 vitnemålsseremoni Avslutningsseremoni etter vidaregåande og høgare utdanning.
medtop:20000504 sosieteten (no definition)
medtop:20000506 kongelege (no definition)
medtop:20000503 tabbar og uhell (no definition)
medtop:07000000 helse og medisin (no definition)
medtop:20001358 folkehelse (no definition)
medtop:20000485 helse- og omsorgsyrke (no definition)
medtop:20000492 helsepersonell (no definition)
medtop:20000486 helseteneste (no definition)
medtop:20000487 medisinsk spesialisering (no definition)
medtop:20001220 (retired) allmennpraksis (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001225 behandling av augesjukdommar (no definition)
medtop:20000713 (retired) farmakologi (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000488 (retired) geriatri (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000489 (retired) gynekologi (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001226 (retired) kirurgisk medisin (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001223 (retired) kreftbehandling (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001222 (retired) ortopedi (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000490 pediatri (no definition)
medtop:20001227 (retired) psykiatri (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001224 (retired) radiologi (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000491 (retired) reproduktiv helse (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000712 tannpleie (no definition)
medtop:20000714 veterinærmedisin (no definition)
medtop:20000461 helsefasilitetar Fasilitetar og installasjonar som blir nytt til å yte helsehjelp.
medtop:20001229 primærhelseteneste (no definition)
medtop:20000462 sjukehus (no definition)
medtop:20000483 helseforsikring (no definition)
medtop:20000463 helseorganisasjon (no definition)
medtop:20000480 helsevesen Helsetilbod administrert og levert av offentlege styresmakter.
medtop:20000481 (retired) Medicaid (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000482 (retired) Medicare (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000493 (retired) ikkje-menneskelege sjukdommar (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000464 medisinsk behandling (no definition)
medtop:20001221 akuttmottak (no definition)
medtop:20000476 (retired) førebyggjande medisin (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001228 kirurgi (no definition)
medtop:20000465 kosthald (no definition)
medtop:20000466 kosttilskot (no definition)
medtop:20000470 medisin (no definition)
medtop:20000472 alternativ medisin (no definition)
medtop:20000474 kunnskapsbasert medisin (no definition)
medtop:20000471 naturmedisin (no definition)
medtop:20000473 tradisjonell kinesisk medisin (no definition)
medtop:20000469 medisinsk testing (no definition)
medtop:20000468 reseptbelagde legemiddel (no definition)
medtop:20000467 reseptfrie legemiddel (no definition)
medtop:20001219 rusbehandling (no definition)
medtop:20000478 terapi (no definition)
medtop:20000475 (retired) trim og trening (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000477 vaksine (no definition)
medtop:20000484 privat helsevesen (no definition)
medtop:20000446 sjukdommar og sjukdomstilstandar Alle helsetilstandar som påverkar menneske.
medtop:20000455 (retired) annan sjukdom (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001322 forgifting (no definition)
medtop:20000454 hjarte- og karsjukdom (no definition)
medtop:20000448 infeksjonssjukdom Sjukdommar som kan overførast frå eitt menneske eller dyr til eit anna.
medtop:20000449 epidemi Eit stort smitteutbrot som rammar store delar av eit samfunn, folkegruppe, region eller land.
medtop:20001218 (retired) pandemi (retired) Ein epidemi eller smitteutbrot som spreier seg over større regionar eller globalt. (retired)
medtop:20000450 (retired) pest (retired) Svært smittsam pandemisk sjukdom forårsaka av bakterien Yersinia pestis. (retired)
medtop:20000451 virussjukdom Sjukdommar forårsaka av virusinfeksjon.
medtop:20000452 aids Ein immunsviktsjukdom forårsaka av hiv-viruset.
medtop:20000453 (retired) retrovirus (retired) Ein familie av RNA-virus som forårsakar mellom anna leukemi og aids. (retired)
medtop:20000447 kreft Ein alvorleg og ofte dødeleg sjukdom der normale celler muterer eller deler seg ukontrollert.
medtop:20000457 medisinsk tilstand (no definition)
medtop:20000460 fedme (no definition)
medtop:20000458 psykisk helse (no definition)
medtop:20001357 angst og stresslidingar (no definition)
medtop:20001356 depresjon (no definition)
medtop:20000459 eteforstyrringar (no definition)
medtop:20000456 skade (no definition)
medtop:20001355 utviklingsforstyrring (no definition)
medtop:16000000 konflikt, krig og fred (no definition)
medtop:20000077 atterreising (no definition)
medtop:20000078 nedrusting (no definition)
medtop:20000079 rydding av miner/bomber/eksplosiv (no definition)
medtop:20000065 demonstrasjonar og opptøyar (no definition)
medtop:20000066 demonstrasjonar (no definition)
medtop:20000067 opprør (no definition)
medtop:20000069 opptøyar (no definition)
medtop:20000068 revolusjon (no definition)
medtop:20000073 fredsprosess (no definition)
medtop:20000076 fredsforhandling (no definition)
medtop:20000074 fredsmeklar (no definition)
medtop:20000075 fredsplan (no definition)
medtop:20001361 (no label) (no definition)
medtop:20000080 krigsfangar (no definition)
medtop:20000071 massakre (no definition)
medtop:20000072 folkemord (no definition)
medtop:20000070 statskupp (no definition)
medtop:20000053 terrorangrep (no definition)
medtop:20000054 bioterrorisme (no definition)
medtop:20000055 bombeangrep (no definition)
medtop:20000056 væpna konflikt (no definition)
medtop:20000057 geriljakrig (no definition)
medtop:20000062 krig (no definition)
medtop:20000063 borgarkrig (no definition)
medtop:20000064 (retired) krigsbrotsverk (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000058 militær intervensjon (no definition)
medtop:20000059 fredsstyrke (no definition)
medtop:20000060 militær okkupasjon (no definition)
medtop:20000061 sakna i krig (no definition)
medtop:02000000 kriminalitet, rett og rettsvesen (no definition)
medtop:20000119 juss (no definition)
medtop:20000082 kriminalitet (no definition)
medtop:20000097 bedrageri (no definition)
medtop:20001195 skattesvik Unndraging av skatt.
medtop:20000100 bortføring (no definition)
medtop:20000099 drap (no definition)
medtop:20001314 dyremishandel (no definition)
medtop:20000083 eldspåsetjing (no definition)
medtop:20001285 hærverk (no definition)
medtop:20000098 kapring (no definition)
medtop:20000093 korrupsjon (no definition)
medtop:20000094 bestikking (no definition)
medtop:20000105 krigsbrotsverk (no definition)
medtop:20001283 menneskehandel (no definition)
medtop:20000095 narkotikalovbrot (no definition)
medtop:20000096 narkotikahandel (no definition)
medtop:20000086 nettkriminalitet (no definition)
medtop:20000101 organisert kriminalitet (no definition)
medtop:20000102 gjengkriminalitet (no definition)
medtop:20001313 skyting (no definition)
medtop:20000103 terrorisme (no definition)
medtop:20000104 tjuveri og innbrot (no definition)
medtop:20001320 tortur (no definition)
medtop:20001196 trafikklovbrot (no definition)
medtop:20000084 vald (no definition)
medtop:20000085 seksualbrotsverk (no definition)
medtop:20000087 økonomisk kriminalitet (no definition)
medtop:20001194 bedrageri (no definition)
medtop:20000092 handelshindring (no definition)
medtop:20000091 innsidehandel (no definition)
medtop:20000088 konkurranselovbrot (no definition)
medtop:20000089 kontraktbrot (no definition)
medtop:20000090 underslag (no definition)
medtop:20000121 lov og rett (no definition)
medtop:20000126 folkerett (no definition)
medtop:20000128 internasjonal domstol (no definition)
medtop:20000127 utlevering (no definition)
medtop:20001197 forvaltningsrett (no definition)
medtop:20000122 sivilrett (no definition)
medtop:20000124 reguleringar (no definition)
medtop:20000123 konkurranserett (no definition)
medtop:20000125 strafferett (no definition)
medtop:20000129 rettshandheving (no definition)
medtop:20000130 arrestasjon (no definition)
medtop:20000131 etterforsking (no definition)
medtop:20001200 bortlegging (no definition)
medtop:20000132 sakna person (no definition)
medtop:20001299 overvaking (no definition)
medtop:20000133 politi (no definition)
medtop:20000106 rettsvesen (no definition)
medtop:20000107 domstol (no definition)
medtop:20000108 anke (domstol) Når ein eller fleire partar påklagar ei rettsleg avgjerd.
medtop:20000110 dommar (no definition)
medtop:20000109 (retired) domstolsadministrasjon (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001287 høgsterett (no definition)
medtop:20000111 rettssak (no definition)
medtop:20000114 rettstvist (no definition)
medtop:20000134 straffeutmåling (no definition)
medtop:20000136 bøter og førelegg (no definition)
medtop:20001199 dom på vilkår (no definition)
medtop:20000135 dødsstraff (no definition)
medtop:20000137 fengsel (no definition)
medtop:20001198 tvunge psykisk helsevern (no definition)
medtop:20000113 (retired) tiltalt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000112 varetekt (no definition)
medtop:20000115 (retired) vitne (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000116 forlik (no definition)
medtop:20000117 skilsdom Valdgiftsdom.
medtop:20000118 tiltale (no definition)
medtop:01000000 kultur, underhaldning og media Alle former for kunst, kultur, underhaldning og medium.
medtop:20000038 kultur (no definition)
medtop:20000043 bibliotek og museum (no definition)
medtop:20000041 festivalar (no definition)
medtop:20000039 kulturhistorie (no definition)
medtop:20000044 kulturvern (no definition)
medtop:20000040 skikk og bruk (no definition)
medtop:20000042 språk (no definition)
medtop:20000002 kunst og underhaldning Alle former for kunst og underhaldning.
medtop:20000003 animasjon (no definition)
medtop:20000031 biletkunst (no definition)
medtop:20000032 arkitektur (no definition)
medtop:20000033 design (no definition)
medtop:20000036 fotografi (no definition)
medtop:20000035 målarkunst (no definition)
medtop:20000037 skulptur (no definition)
medtop:20001205 smiing (no definition)
medtop:20000034 teiknekunst (no definition)
medtop:20001203 tekstilkunst (no definition)
medtop:20001204 trearbeid (no definition)
medtop:20000007 dans (no definition)
medtop:20000008 ballett (no definition)
medtop:20000010 folkedans (no definition)
medtop:20000009 moderne dans (no definition)
medtop:20001181 festival (no definition)
medtop:20000006 filmfestival (no definition)
medtop:20000005 film (no definition)
medtop:20001135 kunstutstilling Mellombels presentasjon av kunst i museum, kunsthallar eller galleri.
medtop:20000013 litteratur (no definition)
medtop:20000014 dramatikk (no definition)
medtop:20000017 lyrikk (no definition)
medtop:20000016 sakprosa (no definition)
medtop:20000015 skjønnlitteratur (no definition)
medtop:20000011 mote (no definition)
medtop:20001249 frisyrar (no definition)
medtop:20001248 kosmetikk (no definition)
medtop:20000012 smykke (no definition)
medtop:20000018 musikk (no definition)
medtop:20000020 konsert (no definition)
medtop:20000019 musikkinstrument (no definition)
medtop:20000021 musikksjanger (no definition)
medtop:20001189 barnemusikk (no definition)
medtop:20000023 countrymusikk (no definition)
medtop:20001187 danseband (no definition)
medtop:20001188 elektronisk dansemusikk (no definition)
medtop:20000024 folkemusikk (no definition)
medtop:20001186 heavy metal (no definition)
medtop:20001184 hiphop (no definition)
medtop:20000025 jazz (no definition)
medtop:20000022 klassisk musikk (no definition)
medtop:20000026 pop/populærmusikk (no definition)
medtop:20001185 r&b (no definition)
medtop:20000027 rock (no definition)
medtop:20000029 teater (no definition)
medtop:20001180 drama (no definition)
medtop:20001191 kabaret (no definition)
medtop:20000030 (retired) musikal (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001133 musikal (no definition)
medtop:20000028 opera (no definition)
medtop:20001134 operette (no definition)
medtop:20001190 standup (no definition)
medtop:20000004 teikneserie (no definition)
medtop:20001179 tv-seriar (no definition)
medtop:20000045 massemedium (no definition)
medtop:20000047 avis (no definition)
medtop:20001319 desinformasjon og feilinformasjon (no definition)
medtop:20000048 nettmedium (no definition)
medtop:20000046 nyheitsmedium (no definition)
medtop:20000050 radio (no definition)
medtop:20001182 sosiale medium (no definition)
medtop:20001192 influensarar (no definition)
medtop:20000049 tidsskrift (no definition)
medtop:20000051 tv (no definition)
medtop:10000000 livsstil og fritid (no definition)
medtop:20000538 fritid (no definition)
medtop:20000539 foreining (no definition)
medtop:20000551 fri- og høgtidsdagar (no definition)
medtop:20001270 halloween (no definition)
medtop:20000552 offentleg fridag (no definition)
medtop:20001267 jonsok (no definition)
medtop:20001268 nasjonaldag (no definition)
medtop:20001269 nyttår (no definition)
medtop:20000553 fritidsarena (no definition)
medtop:20000555 bar (no definition)
medtop:20001315 dyrehage (no definition)
medtop:20000559 (retired) idrettsanlegg (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000556 kafé (no definition)
medtop:20000557 nattklubb (no definition)
medtop:20000558 restaurant (no definition)
medtop:20000554 underhaldningspark (no definition)
medtop:20000550 hobby (no definition)
medtop:20000566 bilinteresse (no definition)
medtop:20000568 matinteresse (no definition)
medtop:20001253 matlaging (no definition)
medtop:20001254 øl, vin og brennevin (no definition)
medtop:20000571 motorsykkelinteresse (no definition)
medtop:20001247 samle (no definition)
medtop:20000567 sykkelinteresse (no definition)
medtop:20000549 pengespill og lotteri (no definition)
medtop:20000563 reise (no definition)
medtop:20000564 (retired) turisme (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000540 spel (no definition)
medtop:20000543 barnespel (no definition)
medtop:20000541 brettspel (no definition)
medtop:20000547 brikkespel (no definition)
medtop:20000542 kortspel (no definition)
medtop:20000546 puslespel (no definition)
medtop:20000544 terningspel (no definition)
medtop:20000545 uteleikar (no definition)
medtop:20000548 videospel (no definition)
medtop:20000560 utandørsaktivitetar (no definition)
medtop:20000917 apparatdykking Dykking med pusteutstyr ein ber på kroppen.
medtop:20000561 fiske (no definition)
medtop:20001142 fjellklatring (no definition)
medtop:20000562 jakt (no definition)
medtop:20001241 riding (no definition)
medtop:20000565 livsstil (no definition)
medtop:20001143 fest (no definition)
medtop:20000570 hus og heim (no definition)
medtop:20001257 hagearbeid (no definition)
medtop:20001256 interiørdesign (no definition)
medtop:20001255 oppussing (no definition)
medtop:20000572 trendar (no definition)
medtop:20001250 kroppsmodifikasjon (no definition)
medtop:20001252 piercing (no definition)
medtop:20001251 tatovering (no definition)
medtop:20000569 økologisk mat (no definition)
medtop:20001339 velvære (no definition)
medtop:20001239 fysisk trening (no definition)
medtop:20001340 psykisk velvære (no definition)
medtop:06000000 natur og miljø (no definition)
medtop:20000424 forureining (no definition)
medtop:20000428 avfall (no definition)
medtop:20000427 farleg gods (no definition)
medtop:20000425 luftforureining (no definition)
medtop:20000426 miljøopprydding (no definition)
medtop:20000429 vassforureining (no definition)
medtop:20000418 klimaendringar (no definition)
medtop:20000419 global oppvarming (no definition)
medtop:20000420 miljøvern (no definition)
medtop:20000421 energiøkonomisering (no definition)
medtop:20000422 parkar (no definition)
medtop:20000441 natur (no definition)
medtop:20000500 dyr (no definition)
medtop:20000494 dyresjukdommar (no definition)
medtop:20001318 skadedyr (no definition)
medtop:20000444 framande artar (no definition)
medtop:20000507 plante (no definition)
medtop:20000495 plantesjukdommar (no definition)
medtop:20000443 sterkt trua artar (no definition)
medtop:20000442 økosystem (no definition)
medtop:20000430 naturressurs (no definition)
medtop:20000435 befolkningsvekst (no definition)
medtop:20000431 energikjelde (no definition)
medtop:20000436 fornybar energi (no definition)
medtop:20000432 landressursar (no definition)
medtop:20000434 fjell (no definition)
medtop:20000433 skog (no definition)
medtop:20000437 vatn (no definition)
medtop:20000439 elv (no definition)
medtop:20000438 hav (no definition)
medtop:20000440 våtmark (no definition)
medtop:11000000 politikk (no definition)
medtop:20000587 basisrettar (no definition)
medtop:20000120 borgarrettar (no definition)
medtop:20001326 kvinnerettar (no definition)
medtop:20000592 menneskerettar (no definition)
medtop:20001300 personvern (no definition)
medtop:20000590 religionsfridom (no definition)
medtop:20000588 sensur (no definition)
medtop:20000591 trykkjefridom (no definition)
medtop:20000646 ikkje-statleg organisasjon (NGO) (no definition)
medtop:20000638 internasjonal politikk (no definition)
medtop:20000643 bistand (no definition)
medtop:20000639 diplomati (no definition)
medtop:20000640 toppmøte (no definition)
medtop:20000641 traktat (no definition)
medtop:20000645 flyktning (no definition)
medtop:20001316 grensekonflikt (no definition)
medtop:20000644 internasjonal organisasjon (no definition)
medtop:20000642 økonomiske sanksjonar (no definition)
medtop:20000648 politisk dissens (no definition)
medtop:20000647 politisk krise (no definition)
medtop:20000649 politisk prosess (no definition)
medtop:20000650 lobbyverksamd (no definition)
medtop:20000651 politisk parti og rørsler (no definition)
medtop:20001312 partileiing (no definition)
medtop:20000653 politisk system (no definition)
medtop:20000654 demokrati (no definition)
medtop:20000655 diktatur (no definition)
medtop:20000652 politisk utvikling (no definition)
medtop:20000621 regjeringsplattform (no definition)
medtop:20000635 atompolitikk (no definition)
medtop:20000479 helsepolitikk (no definition)
medtop:20001147 idrettspolitikk (no definition)
medtop:20000626 innanrikspolitikk (no definition)
medtop:20000628 by- og bustadplanlegging (no definition)
medtop:20000627 datatryggleiks-policy (no definition)
medtop:20001174 distriktspolitikk (no definition)
medtop:20001146 integreringspolitikk (no definition)
medtop:20000633 offentleg høyring (no definition)
medtop:20000631 personvern-policy (no definition)
medtop:20001264 samferdselspolitikk (no definition)
medtop:20000629 urfolkspolitikk (no definition)
medtop:20000630 velferds- og sosialpolitikk (no definition)
medtop:20000632 våpenpolitikk (no definition)
medtop:20000634 innvandringspolitikk (no definition)
medtop:20001132 kulturpolitikk (no definition)
medtop:20001265 lokalpolitikk (no definition)
medtop:20000423 miljøpolitikk (no definition)
medtop:20000636 næringspolitikk (no definition)
medtop:20000637 matvarepolitikk (no definition)
medtop:20000619 samfunnstryggleik (no definition)
medtop:20000620 skattepolitikk (no definition)
medtop:20001338 utdanningspolitikk (no definition)
medtop:20000345 økonomisk politikk (no definition)
medtop:20000623 nasjonalisering (no definition)
medtop:20000624 privatisering (no definition)
medtop:20000625 statleg selskap (no definition)
medtop:20001292 statsstøtte (no definition)
medtop:20000593 styresmakt (no definition)
medtop:20000609 departement (no definition)
medtop:20000605 etterretning og spionasje (no definition)
medtop:20000598 forsvar (no definition)
medtop:20000601 militært materiell (no definition)
medtop:20000602 våpenarsenal (no definition)
medtop:20000603 tryggingstiltak (forsvar) (no definition)
medtop:20000604 rikets sikkerheit (no definition)
medtop:20000599 væpna styrkar (no definition)
medtop:20000600 forsvarsveteranar Saker som vedgår personar som har tenestegjort i forsvaret, særleg i stridssituasjonar.
medtop:20001145 militærteneste (no definition)
medtop:20000597 grunnlov (no definition)
medtop:20001259 landsmøte (no definition)
medtop:20000612 lokale styresmakter (no definition)
medtop:20000613 minister/statsråd (no definition)
medtop:20000614 nasjonale styresmakter (no definition)
medtop:20000615 nasjonalforsamling/parlament (no definition)
medtop:20000617 overhus (no definition)
medtop:20000616 underhus (no definition)
medtop:20000594 offentleg forvaltning (no definition)
medtop:20000596 folkevalde og embetspersoner (no definition)
medtop:20001144 frivillig samfunnsteneste (no definition)
medtop:20000595 offentleg tilsette (no definition)
medtop:20001262 offentleg utgreiing (no definition)
medtop:20001260 politiske komitear (no definition)
medtop:20000618 regionale styresmakter (no definition)
medtop:20001261 regjeringssjef (no definition)
medtop:20000611 riksrett (no definition)
medtop:20000607 statsbudsjett (no definition)
medtop:20000608 offentlege middel (no definition)
medtop:20000610 statsoverhovud (no definition)
medtop:20001173 tilsynsorgan (no definition)
medtop:20000606 utøvande makt (no definition)
medtop:20000574 val (no definition)
medtop:20000584 folkerøysting (no definition)
medtop:20000575 innbyggjarinitiativ (no definition)
medtop:20001263 kyrkjeval (no definition)
medtop:20000578 lokalval (no definition)
medtop:20000577 mellomstatlege val (no definition)
medtop:20000579 nasjonalval (no definition)
medtop:20001266 politiske debattar (no definition)
medtop:20000583 primærval i USA (no definition)
medtop:20000585 regionalval (no definition)
medtop:20000586 stemmegiving (no definition)
medtop:20000580 valkamp (no definition)
medtop:20000581 valkampfinansiering (no definition)
medtop:20000582 valkandidat (no definition)
medtop:20000576 valordning (no definition)
medtop:12000000 religion og livssyn (no definition)
medtop:20000697 gudshus (no definition)
medtop:20000698 kyrkjer (no definition)
medtop:20000699 moské (no definition)
medtop:20000700 synagoge (no definition)
medtop:20000701 (retired) tempel (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000705 heilage skrifter (no definition)
medtop:20000706 Bibelen (no definition)
medtop:20000707 Koranen (no definition)
medtop:20000708 Toraen (no definition)
medtop:20000690 høgtid (no definition)
medtop:20001271 allehelgensdag (no definition)
medtop:20001350 eid al-adha (no definition)
medtop:20001352 hanukka (no definition)
medtop:20000695 jom kippúr (no definition)
medtop:20000691 jul (no definition)
medtop:20000693 pinse (no definition)
medtop:20000692 påske (no definition)
medtop:20000694 ramadan (no definition)
medtop:20001272 valborgsnatta (no definition)
medtop:20000702 livssynspolitikk (no definition)
medtop:20000687 (retired) religionsdialog (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000688 religiøs konflikt (no definition)
medtop:20000703 religiøs leiar (no definition)
medtop:20000704 pave (no definition)
medtop:20000689 (retired) religiøse arrangement (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000696 ritar og ritual (no definition)
medtop:20001345 bar og bat mitzva (no definition)
medtop:20001273 dåp (no definition)
medtop:20001346 kanonisering Offisiell helgenkåring av ein død person.
medtop:20000657 trusretning (no definition)
medtop:20000686 Den sameinte familien (no definition)
medtop:20001349 ateisme og agnostisisme (no definition)
medtop:20000658 buddhisme (no definition)
medtop:20000675 (retired) frimurari (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000676 hinduisme (no definition)
medtop:20000677 islam (no definition)
medtop:20001347 sjiaislam (no definition)
medtop:20001348 sunniislam (no definition)
medtop:20000678 jainisme (no definition)
medtop:20000679 jødedom (no definition)
medtop:20001351 hasidisme (no definition)
medtop:20000673 konfusianisme (no definition)
medtop:20000659 kristendom (no definition)
medtop:20000671 (retired) den romersk-katolske kyrkja (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000672 (retired) konkordat (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000662 (retired) gammalkatolisisme (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001344 katolisisme (no definition)
medtop:20000661 mormonisme (no definition)
medtop:20000663 ortodoks kristendom (no definition)
medtop:20000664 protestantisme Kristne retningar som oppstod under og etter reformasjonen på 1500-talet.
medtop:20000666 (retired) baptisme (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000665 (retired) den anglikanske kyrkja (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000667 (retired) den evangelisk-lutherske kyrkja (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000670 (retired) kalvinisme (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000668 (retired) mennonittane (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000669 (retired) metodisme (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000660 (retired) økumenikk (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000674 kultar og sektar (no definition)
medtop:20000680 naturreligion (no definition)
medtop:20000682 scientologi (no definition)
medtop:20000683 shintoisme (no definition)
medtop:20000684 sikhisme (no definition)
medtop:20000685 taoisme (no definition)
medtop:20000681 zoroastrisme (no definition)
medtop:14000000 samfunn (no definition)
medtop:20000770 demografi (no definition)
medtop:20000774 befolkning og folketeljing (no definition)
medtop:20000775 diskriminering (no definition)
medtop:20000776 aldersdiskriminering (no definition)
medtop:20000779 kjønnsdiskriminering (no definition)
medtop:20000777 rasisme (no definition)
medtop:20000778 trusdiskriminering (no definition)
medtop:20000780 familie (no definition)
medtop:20000781 adopsjon (no definition)
medtop:20000782 deiting og kjærasteforhold (no definition)
medtop:20000786 ekteskap Sosial institusjon som stadfestar og juridisk regulerer samlivet mellom to personar.
medtop:20000784 familieplanlegging (no definition)
medtop:20000785 abort (no definition)
medtop:20001274 prevensjon Metodar og hjelpemiddel for å unngå graviditet.
medtop:20000787 foreldreskap (no definition)
medtop:20001359 graviditet og fødsel (no definition)
medtop:20000783 skilsmisse (no definition)
medtop:20000768 fellesskap (no definition)
medtop:20001360 (no label) (no definition)
medtop:20000769 sosialt nettverk (no definition)
medtop:20000771 innvandring (no definition)
medtop:20000773 ulovleg innvandrar (no definition)
medtop:20000788 menneskeslekta (no definition)
medtop:20000792 LHBT+ Personar som identifiserer seg som lesbiske, homofile, bifile, transseksuelle eller skeive.
medtop:20000790 barn Unge menneske, som regel i puberteten eller tidlegare, som er under myndigalder.
medtop:20000797 eldre (no definition)
medtop:20000795 etnisk minoritet (no definition)
medtop:20000791 funksjonshemming (no definition)
medtop:20000793 kjønn Klassifisering av individ som hokjønn, hankjønn eller ikkje-binær.
medtop:20001327 kvinner (no definition)
medtop:20001328 menn (no definition)
medtop:20000794 spedbarn (no definition)
medtop:20000796 (retired) stråleskadde (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000798 tenåring Personar som i alder er mellom barn og vaksen (f.o.m. 13 t.o.m. 19 år).
medtop:20001288 urfolk (no definition)
medtop:20000789 vaksne Personar som har oppnådd myndigalder; i Noreg 18 år.
medtop:20000799 sosial status Sosiale og økonomiske omstende som påverkar ein persons liv, velferd og relasjon til andre.
medtop:20000801 fattigdom (no definition)
medtop:20000800 heimløyse (no definition)
medtop:20000802 sosiale problem (no definition)
medtop:20000804 avhengnad (no definition)
medtop:20001284 mobbing (no definition)
medtop:20000803 overgrep (no definition)
medtop:20000806 prostitusjon (no definition)
medtop:20001193 seksuell trakassering (no definition)
medtop:20000807 slaveri (no definition)
medtop:20000805 ungdomskriminalitet Ulovlege, ofte gjentakande, handlingar gjorde av mindreårige.
medtop:20000817 sosialhjelp (no definition)
medtop:20001317 barnepass (no definition)
medtop:20001232 eldreomsorg (no definition)
medtop:20001290 kommunale bustader (no definition)
medtop:20000819 langtidspleie (no definition)
medtop:20000820 sosiale tenester (no definition)
medtop:20000818 velgjerd Det å gi pengar, mat eller anna til fattige og nødlidande.
medtop:20000772 utvandring (no definition)
medtop:20000808 verdigrunnlag (no definition)
medtop:20000814 etikk (no definition)
medtop:20000809 (retired) korrupsjon (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000815 pornografi (no definition)
medtop:20000816 seksualliv Seksuell åtferd hos menneske.
medtop:20000810 terminalfase og død Sosiale og helsemessige spørsmål som gjeld personar i sluttfasen av livet.
medtop:20000811 eutanasi Det å ta livet av ein nokon på oppmoding frå personen sjølv.
medtop:20000812 assistert sjølvmord Det å hjelpe ein person til å ta sitt eige liv.
medtop:20000813 sjølvmord (no definition)
medtop:15000000 sport Konkurranseprega aktivitet eller ferdigheit som inneber fysisk og/eller psykisk prestasjon, og organisasjonar som er knytte til desse aktivitetane.
medtop:20001325 dommarar (no definition)
medtop:20001126 idrettsanlegg (no definition)
medtop:20000822 idrettsgren (no definition)
medtop:20001329 3x3 basketball Ein variant av basketball spelt tre mot tre mot éi korg.
medtop:20000987 aking (no definition)
medtop:20000823 amerikansk fotball (no definition)
medtop:20000846 australsk fotball (no definition)
medtop:20000847 badminton (no definition)
medtop:20000848 bandy (no definition)
medtop:20001334 banesykling (no definition)
medtop:20000849 baseball (no definition)
medtop:20000850 japansk baseball Japansk ballspel avleidd frå baseball med ei hard gummikule i staden for ein vanleg baseball av lêr. Også kalla nankyu-baseball og nanshiki-baseball.
medtop:20000851 basketball (no definition)
medtop:20000853 biljard Samlenemning på greiner der ein bruker ein kø til å støyte kuler på eit filtdekt bord med eller utan hol i kantane.
medtop:20000991 bilsport (no definition)
medtop:20000992 (retired) endurance race (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000994 (retired) formel 1 (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000993 (retired) formel 3000 (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000995 (retired) indycar (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000997 (retired) rally (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000996 (retired) rallycross (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001332 bmx fristil (no definition)
medtop:20000854 bob (no definition)
medtop:20000824 bogeskyting (no definition)
medtop:20000825 armbrøstskyting (no definition)
medtop:20000826 langbogeskyting (no definition)
medtop:20000856 boksing (no definition)
medtop:20000857 (retired) bantamvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000858 (retired) cruiservekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000859 (retired) fjørvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000860 (retired) flugevekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000862 (retired) lett flugevekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000863 (retired) lett tungvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000866 (retired) lettvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000867 (retired) mellomvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000868 (retired) stråvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000869 (retired) super bantamvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000870 (retired) super fjørvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000871 (retired) super flugevekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000865 (retired) super lettvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000873 (retired) super mellomvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000864 (retired) super weltervekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000872 (retired) super-tungvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000861 (retired) tungvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000874 (retired) weltervekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001083 bordtennis (no definition)
medtop:20000855 boules og petanque (no definition)
medtop:20001086 bowling (no definition)
medtop:20001307 brettpadling (SUP) (no definition)
medtop:20001097 brettsegling (no definition)
medtop:20001098 bryting (no definition)
medtop:20001099 fristil-bryting (no definition)
medtop:20001100 gresk-romersk stil (no definition)
medtop:20001101 sveitsisk bryting (no definition)
medtop:20000990 båtsport (no definition)
medtop:20000883 casting (no definition)
medtop:20001309 cheerleading (no definition)
medtop:20000888 cricket (no definition)
medtop:20000890 curling (no definition)
medtop:20000891 isstokk (no definition)
medtop:20000912 darts (no definition)
medtop:20000922 duatlon Uthaldsgrein som består av ein løpsetappe, ein sykkeletappe og ein ny løpsetappe.
medtop:20001183 e-sport (no definition)
medtop:20001013 fallskjermhopping Greiner av fallskjermsporten utan fritt fall der det blir konkurrert i presisjonslanding og andre disiplinar nær bakken.
medtop:20001062 fallskjermhopping Greiner av fallskjermsporten som krev fritt fall, og der øvingane blir utførte før skjermen blir løyst ut, t.d. formasjonshopping.
medtop:20000929 fekting (no definition)
medtop:20000931 (retired) floreittfekting (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000930 (retired) kårdefekting (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000932 (retired) sabelfekting (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001335 femmarfotball (no definition)
medtop:20000936 fistball (no definition)
medtop:20001065 fotball (no definition)
medtop:20000827 friidrett (no definition)
medtop:20000830 diskos (no definition)
medtop:20000839 femkamp (no definition)
medtop:20000834 hekkeløp (no definition)
medtop:20001242 hinderløp (no definition)
medtop:20000833 høgdehopp (no definition)
medtop:20000841 kappgang (no definition)
medtop:20000843 kulestøyt (no definition)
medtop:20000836 langdistanseløp (no definition)
medtop:20000837 lengdehopp (no definition)
medtop:20000838 mellomdistanseløp (no definition)
medtop:20000832 sjukamp (no definition)
medtop:20000831 sleggekast (no definition)
medtop:20000844 sprintløp (no definition)
medtop:20000835 spydkast (no definition)
medtop:20000842 stafett (no definition)
medtop:20000840 stavsprang (no definition)
medtop:20000828 terrengløp (no definition)
medtop:20000829 tikamp (no definition)
medtop:20000845 tresteg (no definition)
medtop:20000938 frisbee (no definition)
medtop:20000940 golf (no definition)
medtop:20000941 minigolf (no definition)
medtop:20000942 gymnastikk (no definition)
medtop:20000951 rytmisk gymnastikk (no definition)
medtop:20000943 (retired) ball (rytmisk gymnastikk) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000945 (retired) køller (rytmisk gymnastikk) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000947 (retired) ringar (rytmisk gymnastikk) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000954 (retired) tau (rytmisk gymnastikk) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000952 (retired) vimpel (rytmisk gymnastikk) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000955 trampoline (no definition)
medtop:20001152 turn (no definition)
medtop:20000944 (retired) bom (turn) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000950 (retired) bøylehest (turn) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000946 (retired) frittståande (turn) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000957 (retired) hopp (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000953 (retired) ringar (turn) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000949 (retired) skranke, herrar (turn) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000956 (retired) skranke, kvinner (turn) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000948 (retired) svingstong (turn) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000939 gælisk fotball (no definition)
medtop:20001286 handbak (no definition)
medtop:20000958 handball (no definition)
medtop:20000923 hestesport (no definition)
medtop:20000925 (retired) dressurriding (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000927 (retired) feltritt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000926 (retired) sprangriding (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000924 (retired) terrengritt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000928 (retired) travsport (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000960 hesteveddeløp (no definition)
medtop:20000961 (retired) galopp (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000963 (retired) hinderløp (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000962 (retired) travløp (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000959 hornussen (no definition)
medtop:20000919 hundeløp (no definition)
medtop:20000921 (retired) hundekøyring (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000920 (retired) hundeveddeløp (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000964 hurling (no definition)
medtop:20000967 (retired) inline/rulleskøyter (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000937 innebandy (no definition)
medtop:20000965 ishockey (no definition)
medtop:20000966 kjelkehockey (no definition)
medtop:20000968 jai alai (pelota) (no definition)
medtop:20000978 kabaddi (no definition)
medtop:20001157 kampsport (no definition)
medtop:20000969 judo (no definition)
medtop:20000972 (retired) fjørvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000970 (retired) lett fjørvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000971 (retired) lett tungvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000975 (retired) lettvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000976 (retired) mellomvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000974 (retired) tungvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000973 (retired) weltervekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000977 jukendo (no definition)
medtop:20000983 karate (no definition)
medtop:20000984 kendo (no definition)
medtop:20001310 kickboksing (no definition)
medtop:20001308 krav maga (no definition)
medtop:20000985 kyudo Japansk kamsport med pil og boge av bambus.
medtop:20001231 mixed martial arts (MMA) Fullkontaktsport som gjer bruk av teknikkar frå ulike kampsportar. Stort sett alt er lov. Blir utøvd i eit åttekanta bur.
medtop:20001009 naginata (no definition)
medtop:20001311 sambo (no definition)
medtop:20001084 taekwondo (no definition)
medtop:20001102 wushu (no definition)
medtop:20000876 kanadisk fotball (no definition)
medtop:20000877 kanopadling (no definition)
medtop:20000878 (retired) C1 (kanopadling) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000879 (retired) C2 (kanopadling) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000880 (retired) C4 (kanopadling) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000881 (retired) kanosegling (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000882 (retired) pontongiering (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001306 kiting (no definition)
medtop:20000884 klatring (no definition)
medtop:20000886 fjellklatring (no definition)
medtop:20000885 isklatring (no definition)
medtop:20001151 kortbaneløp (skøyter) (no definition)
medtop:20000889 krokket (no definition)
medtop:20001240 kroppsbygging (no definition)
medtop:20000934 kunstløp (no definition)
medtop:20000935 (retired) isdans (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000986 lacrosse (no definition)
medtop:20001333 landevegsritt (no definition)
medtop:20000933 landhockey (no definition)
medtop:20000988 maraton (no definition)
medtop:20000989 moderne femkamp (no definition)
medtop:20000998 motorsykkelsport (no definition)
medtop:20001000 (retired) enduro (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001001 (retired) grasstrack (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001002 (retired) motoball (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001003 (retired) motocross (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000999 (retired) motorsykkel endurance (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001005 (retired) motorsykkelrally (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001004 (retired) roadracing (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001006 (retired) sidevogner (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001007 (retired) speedway (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001008 (retired) trial (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001336 målball (no definition)
medtop:20001010 nettball (no definition)
medtop:20001011 orientering (no definition)
medtop:20001012 skiorientering (no definition)
medtop:20001305 padel (no definition)
medtop:20000979 padling (no definition)
medtop:20000980 (retired) K1 (padling) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000981 (retired) K2 (padling) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000982 (retired) K4 (padling) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001014 polo (no definition)
medtop:20001015 pool Biljardgrein der det blir nytta ein kvit køball og nummererte ballar i ulike fargar på eit bord med seks hol.
medtop:20001016 powerboating (no definition)
medtop:20001281 racquetball (no definition)
medtop:20001282 ringette (no definition)
medtop:20001017 rodeo (no definition)
medtop:20001024 innriding av hest med sal (no definition)
medtop:20001018 innriding av hest utan sal (no definition)
medtop:20001023 lasso (geit) (no definition)
medtop:20001022 lasso (kalv) (no definition)
medtop:20001021 oksebryting (no definition)
medtop:20001020 okseriding (no definition)
medtop:20001019 tønneløp (no definition)
medtop:20001026 roing (no definition)
medtop:20001033 (retired) dobbeltfirar (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001031 (retired) dobbeltsculler (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001027 (retired) firar med styrmann (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001029 (retired) firar utan styrmann (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001034 (retired) singlesculler (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001028 (retired) toar med styrmann (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001030 (retired) toar utan styrmann (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001032 (retired) åttar med styrmann (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001176 rugby (no definition)
medtop:20001035 13-mannsrugby (no definition)
medtop:20001036 15-mannsrugby Rugby union
medtop:20001037 7-mannsrugby (no definition)
medtop:20001155 rullesportar (no definition)
medtop:20001025 rulleskøytehockey (no definition)
medtop:20001156 skateboarding (no definition)
medtop:20001038 segling (no definition)
medtop:20001039 (retired) fleirskrogbåtar (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001043 (retired) havregatta (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001040 (retired) jolle (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001041 (retired) kjølbåt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001046 (retired) nonstop soloregatta (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001042 (retired) regatta (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001045 (retired) solosegling (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001044 (retired) verda rundt-regatta (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001047 sepak takraw (no definition)
medtop:20001048 shinty (no definition)
medtop:20001154 sjakk (no definition)
medtop:20001055 skeleton (no definition)
medtop:20000852 skiskyting (no definition)
medtop:20001056 skisport (no definition)
medtop:20001057 alpint (no definition)
medtop:20001058 fristil (no definition)
medtop:20001059 grasski (no definition)
medtop:20001150 kombinert (no definition)
medtop:20001149 langrenn (no definition)
medtop:20001060 (retired) nordiske greiner (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001061 skihopp (no definition)
medtop:20001153 telemarkkøyring (no definition)
medtop:20001049 skyting (no definition)
medtop:20001050 (retired) 25 meter pistol (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001051 (retired) geværskyting (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001053 (retired) hagleskyting (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001054 (retired) leirdueskyting (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001052 (retired) løpande blink (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001067 skøyter (no definition)
medtop:20001330 slalåmpadling (no definition)
medtop:20001063 snooker Biljardspel der det blir nytta éi kvit kule, 15 raude og 6 ulikefarga kuler på eit stort bord med seks hol.
medtop:20001064 snøbrett (no definition)
medtop:20001066 softball (no definition)
medtop:20000911 sportsdans (no definition)
medtop:20000887 sportsklatring (no definition)
medtop:20001331 sprintpadling (no definition)
medtop:20001068 squash (no definition)
medtop:20000913 stup (no definition)
medtop:20000915 sviktstuping (no definition)
medtop:20000916 synkronstuping (no definition)
medtop:20000914 tårnstuping (no definition)
medtop:20001069 sumobryting (no definition)
medtop:20001070 surfing (no definition)
medtop:20000892 sykling (no definition)
medtop:20000910 (retired) banesykling (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000895 bmx (no definition)
medtop:20000894 (retired) cross-sykling (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000906 (retired) etapperitt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000899 (retired) forfølgingsritt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000908 (retired) forfølgingsritt sykkel, lag (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000901 (retired) keirin (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000893 kunstsykling (no definition)
medtop:20000907 (retired) lagsprint sykkel (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000909 (retired) lagtempo sykkel (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000905 (retired) landevegsritt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000902 (retired) madison (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000904 (retired) poengløp sykkel (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000903 stisykling (no definition)
medtop:20000896 sykkelball (no definition)
medtop:20000898 (retired) sykkelcross (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000897 (retired) sykkelsprint (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000900 (retired) temporitt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001071 symjing (no definition)
medtop:20001073 (retired) brystsymjing (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001074 (retired) butterfly (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001075 (retired) frisymjing (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001080 (retired) kortbanesymjing (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001077 maratonsymjing (no definition)
medtop:20001076 (retired) medley (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001079 (retired) medleystafett (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001072 (retired) ryggsymjing (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001078 (retired) stafett frisymjing (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001175 synkronsymjing (no definition)
medtop:20001081 synkronsymjing friprogram (no definition)
medtop:20001082 synkronsymjing teknisk program (no definition)
medtop:20001088 tautrekking (no definition)
medtop:20001085 tennis (no definition)
medtop:20001087 triatlon (no definition)
medtop:20000875 tyrefekting (no definition)
medtop:20000918 undervass-sport (no definition)
medtop:20001092 vasski (no definition)
medtop:20001091 vasspolo (no definition)
medtop:20001093 vektløfting (no definition)
medtop:20001096 (retired) rykk (vektløfting) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001095 (retired) styrkeløft (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001094 (retired) støyt (vektløfting) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001089 volleyball (no definition)
medtop:20001090 sandvolleyball (no definition)
medtop:20001108 idrettskonkurranse (no definition)
medtop:20001119 (retired) distriktscup (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001120 (retired) distriktsleikar (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001118 (retired) distriktsmeisterskap (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001343 finale (no definition)
medtop:20001113 (retired) internasjonal cup (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001112 (retired) internasjonal meisterskap (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001114 (retired) internasjonale leikar (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001110 (retired) kontinentalcup (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001111 (retired) kontinentale leikar (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001109 (retired) kontinentale meisterskapar (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001116 (retired) nasjonal cup (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001115 (retired) nasjonal meisterskap (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001117 (retired) nasjonale leikar (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001177 olympiske leikar (OL) (no definition)
medtop:20001178 paralympiske leikar (no definition)
medtop:20001341 seriespel og ranking (no definition)
medtop:20001342 sluttspel (no definition)
medtop:20001122 (retired) verdscup (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001123 (retired) verdsleikane (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001121 (retired) vm (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001104 idrettsmedisin (no definition)
medtop:20001105 (retired) doping (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001106 (retired) dopingtest (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001107 (retired) tillatne legemiddel (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001125 idrettspolitikk (no definition)
medtop:20001301 idrettsprestasjon (no definition)
medtop:20001303 idrettsmedalje (no definition)
medtop:20001302 idrettsrekord (no definition)
medtop:20001304 idrettsutmerking (no definition)
medtop:20001323 idrettstrenarar (no definition)
medtop:20001324 lagleiing og eigarar (no definition)
medtop:20001148 overgang (no definition)
medtop:20001124 sportsindustri (no definition)
medtop:20001103 straffereaksjonar i idretten (no definition)
medtop:03000000 ulykker og naturkatastrofar (no definition)
medtop:20000148 katastrofar (no definition)
medtop:20000150 brann (no definition)
medtop:20001202 skog-, lyng- og grasbrann (no definition)
medtop:20000149 hungersnaud (no definition)
medtop:20000151 naturkatastrofar (no definition)
medtop:20000157 ekstremvêr (no definition)
medtop:20001280 orkan Også kjend som tropisk syklon, ein stormtype som blir danna over tropiske eller subtropiske havområde.
medtop:20000158 storm (no definition)
medtop:20000154 flaum (no definition)
medtop:20000153 jordskjelv (no definition)
medtop:20000155 ras (no definition)
medtop:20000156 snøskred (no definition)
medtop:20001353 tsunami Stor og kraftig bølgje i sjøen som følgje av jordskjelv eller underjordisk vulkautbrot.
medtop:20000152 tørke (no definition)
medtop:20000159 vulkanutbrot (no definition)
medtop:20000168 katastrofeinnsats (no definition)
medtop:20000167 (retired) krisehandtering (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000160 (retired) ulykke (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000162 (retired) transportulykke (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000163 (retired) fly- og romfartsulykke (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000164 (retired) maritim hending (retired) Hending som involverer båtar eller skip. (retired)
medtop:20000165 (retired) togulykke (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000166 (retired) trafikkulykke (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000139 ulykker (no definition)
medtop:20000141 arbeidsulykker (no definition)
medtop:20000142 atomulykker (no definition)
medtop:20000161 bygningskollaps (no definition)
medtop:20001321 drukning (no definition)
medtop:20000140 eksplosjonar (no definition)
medtop:20000143 transportulykker (no definition)
medtop:20000144 flyulykker (no definition)
medtop:20000145 maritime ulykker (no definition)
medtop:20000146 togulykker (no definition)
medtop:20000147 trafikkulykker (no definition)
medtop:20001201 viltpåkøyrsel (no definition)
medtop:05000000 utdanning (no definition)
medtop:20000413 eksamen og prøvar (no definition)
medtop:20000415 elevar og studentar (no definition)
medtop:20000398 foreldregruppe (no definition)
medtop:20001217 karaktersystem (no definition)
medtop:20000416 lærar (no definition)
medtop:20000412 læreplan (no definition)
medtop:20001337 nett- og fjernundervisning Undervisning der lærar og elev/student ikkje er på den same fysiske staden.
medtop:20000410 oppdraging (no definition)
medtop:20000414 opptaksprøve (no definition)
medtop:20000399 religionsutdanning (no definition)
medtop:20000400 skular (no definition)
medtop:20000409 barnehage/førskule (no definition)
medtop:20001215 friskular (no definition)
medtop:20000401 grunnskule (no definition)
medtop:20000405 høgare utdanning (no definition)
medtop:20000406 (retired) høgskule (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000407 (retired) universitet (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001213 offentleg skule (no definition)
medtop:20001214 privatskule (no definition)
medtop:20001212 religiøse skular (no definition)
medtop:20000408 ungdomsskule (no definition)
medtop:20000403 vaksenopplæring (no definition)
medtop:20000404 vidaregåande skule (no definition)
medtop:20000402 (retired) vidareutdanning (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000411 (retired) undervising og læring (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001216 yrkesutdanning (no definition)
medtop:13000000 vitskap og teknologi (no definition)
medtop:20000710 biomedisin (no definition)
medtop:20000711 bioteknologi (no definition)
medtop:20000735 forsking (no definition)
medtop:20000736 innovasjon (no definition)
medtop:20000737 medisinsk forsking (no definition)
medtop:20000738 vitskapleg ekspedisjon (no definition)
medtop:20000739 romforsking (no definition)
medtop:20000740 vitskapleg publisering (no definition)
medtop:20000741 forskningsinstitusjon (no definition)
medtop:20000756 ingeniørvitskap (no definition)
medtop:20000760 byggjeteknikk (no definition)
medtop:20000761 elektroteknikk (no definition)
medtop:20000757 fly- og romfartsvitskap (no definition)
medtop:20000758 raketteknologi (no definition)
medtop:20000762 identifiseringsteknologi (no definition)
medtop:20000763 informasjons- og kommunikasjonsteknologi (no definition)
medtop:20001298 kunstig intelligens (no definition)
medtop:20000759 landbruksteknologi (no definition)
medtop:20000716 maskinteknikk (no definition)
medtop:20000764 materialvitskap (no definition)
medtop:20000765 mikrovitskap (no definition)
medtop:20000766 nanoteknologi (no definition)
medtop:20000755 internasjonale standardar (no definition)
medtop:20000715 matematikk (no definition)
medtop:20000717 naturvitskap (no definition)
medtop:20000718 astronomi (no definition)
medtop:20000719 biologi (no definition)
medtop:20000720 botanikk (no definition)
medtop:20000723 fysiologi (no definition)
medtop:20000721 genetikk (no definition)
medtop:20000722 paleontologi (no definition)
medtop:20000724 zoologi (no definition)
medtop:20000731 fysikk (no definition)
medtop:20000732 elektromagnetisme (no definition)
medtop:20000733 kjernefysikk (no definition)
medtop:20000734 partikkelfysikk (no definition)
medtop:20000727 geologi (no definition)
medtop:20000728 hagebruk/hortikultur (no definition)
medtop:20000729 havforsking (no definition)
medtop:20000725 kjemi (no definition)
medtop:20000726 kosmologi (no definition)
medtop:20000730 meteorologi (no definition)
medtop:20000742 samfunnsvitskap (no definition)
medtop:20000743 antropologi (no definition)
medtop:20000744 arkeologi (no definition)
medtop:20000751 filosofi (no definition)
medtop:20000746 geografi (no definition)
medtop:20000747 historie (no definition)
medtop:20000748 informasjonsvitskap (no definition)
medtop:20000749 juss (no definition)
medtop:20000753 psykologi (no definition)
medtop:20000754 sosiologi (no definition)
medtop:20000750 språkvitskap/lingvistikk (no definition)
medtop:20000752 statsvitskap (no definition)
medtop:20000745 økonomisk vitskap (no definition)
medtop:17000000 vêr (no definition)
medtop:20001131 farefarsel om vêr (no definition)
medtop:20001129 vêrfenomen (no definition)
medtop:20001128 vêrmelding (no definition)
medtop:20001130 vêrstatistikk (no definition)
medtop:04000000 økonomi og næringsliv (no definition)
medtop:20000385 børs og marknad (no definition)
medtop:20000396 aksjar Verdipapir som gir innehavaren rett til ein del av overskotet i eit selskap, og som vanlegvis gir stemmerett på generalforsamlinga.
medtop:20001137 aksjetilråding (no definition)
medtop:20001139 hald-tilråding (no definition)
medtop:20001138 kjøpstilråding (no definition)
medtop:20001140 salstilråding (no definition)
medtop:20001141 populære aksjar (no definition)
medtop:20000390 lånemarknad (no definition)
medtop:20000392 pengemarknad (no definition)
medtop:20000393 lån (no definition)
medtop:20000386 råvaremarknad (no definition)
medtop:20000387 energimarknad (no definition)
medtop:20000388 metallmarknad (no definition)
medtop:20000389 råvaremarknader (no definition)
medtop:20000391 valutamarknad (no definition)
medtop:20000394 verdipapir (no definition)
medtop:20000395 derivat (no definition)
medtop:20000170 selskapsinformasjon (no definition)
medtop:20000188 menneskelege ressursar (HR) (no definition)
medtop:20000191 aksjeopsjon (no definition)
medtop:20000189 permitteringar og nedbemanning (no definition)
medtop:20000190 selskapsleiing (no definition)
medtop:20000171 selskapsøkonomi (no definition)
medtop:20000185 aksjonær (no definition)
medtop:20000173 børskommentar (no definition)
medtop:20000180 finansrekneskap (no definition)
medtop:20000181 fullmaktssinnsending (no definition)
medtop:20000174 konkurs (no definition)
medtop:20000182 konkurstrua selskap (no definition)
medtop:20000176 kredittvurdering (no definition)
medtop:20000177 kunngjering av utbytte (no definition)
medtop:20000172 rekneskap og revisjon (no definition)
medtop:20000178 resultat (no definition)
medtop:20000179 resultatprognose (no definition)
medtop:20000183 selskapsfinansiering (no definition)
medtop:20000186 børsmeldingar (no definition)
medtop:20000187 børsnotering (no definition)
medtop:20000175 gjenkjøp (no definition)
medtop:20000184 restrukturering (no definition)
medtop:20000192 strategi og markedsføring (no definition)
medtop:20000200 fellesføretak (joint venture) (no definition)
medtop:20000196 forretningsavtale (no definition)
medtop:20000208 forsking og utvikling (no definition)
medtop:20000204 fusjonar og overtakingar Når to eller fleire selskap blir slått saman eller eit selskap overtek eitt eller fleire andre.
medtop:20000193 generalforsamling (no definition)
medtop:20000198 globalisering (no definition)
medtop:20000203 leiingsoppkjøp (no definition)
medtop:20000202 lisensavtale (no definition)
medtop:20000201 lånefinansiert oppkjøp (no definition)
medtop:20000205 nye produkt eller tenester (no definition)
medtop:20001159 offentleg kontrakt Offentleg anbod.
medtop:20000206 patent, rettar og merkevarer (no definition)
medtop:20000199 selskaps- og eigarstyring (no definition)
medtop:20000197 spin-off-selskap Når delar av eit selskap blir skilt ut i ei separat verksemd.
medtop:20000195 styre (no definition)
medtop:20000207 tilbakekalling av produkt (no definition)
medtop:20001295 utsetjing (outsourcing) (no definition)
medtop:20000194 årsmelding (no definition)
medtop:20001230 verksemdens samfunnsansvar Corporate Social Responsibility (CSR)
medtop:20000344 økonomi (no definition)
medtop:20001171 delingsøkonomi (no definition)
medtop:20000346 makroøkonomi (no definition)
medtop:20000348 budsjett (no definition)
medtop:20000380 bustadlån (no definition)
medtop:20000356 deflasjon (no definition)
medtop:20000366 eksport (no definition)
medtop:20000381 fond (no definition)
medtop:20000351 forbrukar (no definition)
medtop:20000352 forbrukartillit (no definition)
medtop:20000353 forbrukarvern (no definition)
medtop:20000364 framveksande marknad (no definition)
medtop:20000369 import (no definition)
medtop:20000370 inflasjon (no definition)
medtop:20000373 internasjonal handel (no definition)
medtop:20000374 handelsavtale (no definition)
medtop:20000375 handelsbalanse (no definition)
medtop:20000377 handelspolitikk (no definition)
medtop:20000376 handelstvist (no definition)
medtop:20000372 internasjonalt økonomisk organ (no definition)
medtop:20000378 investering (no definition)
medtop:20000354 kreditt og gjeld (no definition)
medtop:20000347 obligasjon Verdipapir som er ferda ut som ein stats eller bedrifts gjeldsforplikting til ei oppgitt rente.
medtop:20000379 pengepolitikk (no definition)
medtop:20000382 pris (no definition)
medtop:20000371 rente (no definition)
medtop:20000383 resesjon (no definition)
medtop:20000350 sentralbank (no definition)
medtop:20000367 stat-til-stat-bistand (no definition)
medtop:20000368 statsgjeld (no definition)
medtop:20000365 sysselsetjingsstatistikk (no definition)
medtop:20000384 toll (no definition)
medtop:20000355 valuta Eit lands mynteining.
medtop:20001279 kryptovaluta (no definition)
medtop:20000349 verksemd (no definition)
medtop:20001158 entreprenørskap (no definition)
medtop:20001278 samvirke (no definition)
medtop:20001172 små og mellomstore bedrifter (no definition)
medtop:20000363 økonomiorganisasjon (no definition)
medtop:20000358 økonomisk indikator (no definition)
medtop:20000359 bruttonasjonalprodukt (no definition)
medtop:20000360 industriproduksjon (no definition)
medtop:20000361 lagerbehaldning (no definition)
medtop:20000362 produktivitet (no definition)
medtop:20000357 økonomisk vekst (no definition)
medtop:20000209 økonomisk sektor (no definition)
medtop:20000235 bygg og eigedom (no definition)
medtop:20001246 bygging av næringseigedom (no definition)
medtop:20000241 fast eigedom (no definition)
medtop:20000237 (retired) gardsbruk (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000239 husbygging Bygging av bustader til privat bruk.
medtop:20000242 oppussing og ombygging (no definition)
medtop:20000236 prosjektering (no definition)
medtop:20001245 samferdselsprosjekt (no definition)
medtop:20000238 (retired) store byggjeprosjekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000240 tomtepris (no definition)
medtop:20000252 detaljhandel (no definition)
medtop:20001297 handlegater (no definition)
medtop:20001296 kjøpesenter (no definition)
medtop:20000247 netthandel Kjøp og sal av varer på internett.
medtop:20000250 postordresal (no definition)
medtop:20000253 spesialforretning (no definition)
medtop:20000246 varemagasin (no definition)
medtop:20000256 energi og kraftressursar (no definition)
medtop:20000257 alternativ energi (no definition)
medtop:20001207 biodrivstoff (no definition)
medtop:20001208 jordenergi (no definition)
medtop:20000265 kjernekraft (no definition)
medtop:20000258 kolindustri (no definition)
medtop:20000260 kraftforsyning (no definition)
medtop:20000261 (retired) kraftindustri (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000266 (retired) nedstraumsaktivitet (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001243 olje- og gassindustri (no definition)
medtop:20000268 bensin (no definition)
medtop:20000259 diesel (no definition)
medtop:20000263 naturgass (no definition)
medtop:20000262 parafin (no definition)
medtop:20000267 (retired) oppstraumsaktvitet (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001209 solenergi (no definition)
medtop:20001210 vasskraft (no definition)
medtop:20001211 vindkraft (no definition)
medtop:20000271 finanstenester (no definition)
medtop:20000292 aksjemekling (no definition)
medtop:20000276 arbeidsformidling (no definition)
medtop:20000273 auksjon (no definition)
medtop:20000274 bankverksemd (no definition)
medtop:20001164 betalingssystem (no definition)
medtop:20000272 bokføring og revisjon (no definition)
medtop:20000293 bryllaupstenester (no definition)
medtop:20000280 finansrådgivarar (no definition)
medtop:20001294 folkefinansiering (no definition)
medtop:20000279 forsikring (no definition)
medtop:20000291 fraktselskap (no definition)
medtop:20000277 gravferdsbyrå og krematorium (no definition)
medtop:20000282 juridisk bistand (no definition)
medtop:20001162 kapitalforvaltning (no definition)
medtop:20000275 konsulentverksemd (no definition)
medtop:20001163 kundebehandling (no definition)
medtop:20000284 marknadstrend (no definition)
medtop:20000283 marknadsundersøking (no definition)
medtop:20000286 personleg inntekt (no definition)
medtop:20000287 personleg investering (no definition)
medtop:20000288 personleg pleie (no definition)
medtop:20000285 personleg økonomi (no definition)
medtop:20000281 reinhaldstenester (no definition)
medtop:20000289 trykkjetenester (no definition)
medtop:20000290 utleigeverksemd (no definition)
medtop:20001136 varemesse (no definition)
medtop:20000243 forbruksvarer Varer som blir produserte og selde til enkeltpersonar.
medtop:20000251 daglegvare (no definition)
medtop:20000244 drikke Drikkevarer med eller utan alkohol.
medtop:20000255 engroshandel (no definition)
medtop:20001258 forbrukarelektronikk (no definition)
medtop:20000245 klede (no definition)
medtop:20000254 leiketøy (no definition)
medtop:20000249 luksusartiklar (no definition)
medtop:20000248 mat (no definition)
medtop:20001289 salskanalar (no definition)
medtop:20001354 helseleverandørar (no definition)
medtop:20000218 bioteknologibransjen (no definition)
medtop:20000223 farmasøytisk industri (no definition)
medtop:20000278 helsetenestetilbydar (no definition)
medtop:20000225 informasjonsteknologi (no definition)
medtop:20000227 datanettverk (no definition)
medtop:20000229 datatryggleik (no definition)
medtop:20000230 halvleiarteknologi (no definition)
medtop:20000226 maskinvare (no definition)
medtop:20001161 nett-tilkopla ting (no definition)
medtop:20000231 programvare (no definition)
medtop:20000228 satellitteknologi (no definition)
medtop:20000233 telekommunikasjonstenester (no definition)
medtop:20000232 telekommunikasjonsutstyr (no definition)
medtop:20000234 trådlaus kommunikasjon (no definition)
medtop:20000217 kjemikaliar (no definition)
medtop:20000219 gjødsel (no definition)
medtop:20000220 helse- og skjønnheitsprodukt (no definition)
medtop:20000222 organisk kjemi Grein innan kjemien som omhandlar menneske, dyr og karbonbaserte stoff.
medtop:20000224 plastkjemikalium og syntetisk kjemikalium (no definition)
medtop:20000221 uorganisk kjemi Grein innan kjemien som omhandlar mineral og metall - forbindelsar utan karbon.
medtop:20001160 kunsthandverk (no definition)
medtop:20000210 landbruk (no definition)
medtop:20000211 akvakultur (no definition)
medtop:20000213 fiskeri og havbruk (no definition)
medtop:20000215 husdyrhald (no definition)
medtop:20000214 skogbruk (no definition)
medtop:20000216 vinproduksjon (no definition)
medtop:20000212 åkerbruk (no definition)
medtop:20001170 logistikk (no definition)
medtop:20000304 medium (no definition)
medtop:20000310 aviser og magasin (no definition)
medtop:20000307 filmindustri (no definition)
medtop:20000306 forlagsbransjen Produksjon og sal av skjønnlitteratur og sakprosa.
medtop:20000308 musikkbransjen (no definition)
medtop:20000311 nettmediebransjen (no definition)
medtop:20000309 nyheitsbyrå (no definition)
medtop:20000312 pr-bransjen (no definition)
medtop:20000313 radiobransjen (no definition)
medtop:20000305 reklamebransjen (no definition)
medtop:20001293 strøymetenester (no definition)
medtop:20000315 tv-bransjen (no definition)
medtop:20000314 tv-distribusjonsbransjen (no definition)
medtop:20000316 metallurgisk industri (no definition)
medtop:20000317 byggjevarebransjen (no definition)
medtop:20000318 edelmetall (no definition)
medtop:20000320 gruvedrift (no definition)
medtop:20000321 ikkje-jernhaldig metall (no definition)
medtop:20000319 stålindustri (no definition)
medtop:20001244 offentlege tenester (no definition)
medtop:20000269 avfallshandtering (no definition)
medtop:20001291 varme og ventilasjon (no definition)
medtop:20000270 vassforsyning (no definition)
medtop:20000322 prosessindustri (no definition)
medtop:20000323 destilleri og bryggjeri (no definition)
medtop:20001169 e-sigarett (no definition)
medtop:20000327 gummi-industri (no definition)
medtop:20001168 kjæledyrprodukt og -tenester (no definition)
medtop:20001167 medisinsk utstyr (no definition)
medtop:20000328 mineralvassindustri (no definition)
medtop:20000325 møbelindustri (no definition)
medtop:20000324 næringsmiddelindustri (no definition)
medtop:20000326 papir- og emballasjeindustri Framstilling av papir for skriving, trykking, pakking og emballasje.
medtop:20000329 tekstilindustri (no definition)
medtop:20000330 tobakk (no definition)
medtop:20000331 reiselivsbransjen (no definition)
medtop:20000332 casino og gambling (no definition)
medtop:20000333 hotellbransjen (no definition)
medtop:20000335 restaurant og catering (no definition)
medtop:20000334 sports- og fritidsutstyr (no definition)
medtop:20000336 turoperatør (no definition)
medtop:20000337 transport (no definition)
medtop:20001362 (no label) (no definition)
medtop:20001363 (no label) (no definition)
medtop:20001364 (no label) (no definition)
medtop:20000340 jernbanetransport (no definition)
medtop:20000338 luftfart (no definition)
medtop:20000343 skipsfart (no definition)
medtop:20000342 trafikk (no definition)
medtop:20000341 vegtransport (no definition)
medtop:20000294 verkstadindustri (no definition)
medtop:20000296 bilindustri (no definition)
medtop:20000298 elektronikkindustri (no definition)
medtop:20000295 fly- og romfartsindustri (no definition)
medtop:20001166 jernbaneindustri (no definition)
medtop:20001165 kapitalvarer (no definition)
medtop:20000300 komponentindustri (no definition)
medtop:20000302 maskinindustri (no definition)
medtop:20000301 presisjonsinstrumentsindustri (no definition)
medtop:20000303 skipsbygging (no definition)
medtop:20000299 tungindustri (no definition)
medtop:20000297 våpenindustri (no definition)