IPTC Media Topic NewsCodes as of 2022-09-23 (language: no-NB)

  View language versions:   Arabic | Chinese (分类) | Danish | English (en-GB, en-US) | French | German | Norwegian (no-NB, no-NN) | Portuguese (pt-BR, pt-PT) | Spanish | Swedish

MediaTopic ID Name (no-NB) Definition (no-NB)
medtop:09000000 arbeidsliv (no definition)
medtop:20000509 ansettelse (no definition)
medtop:20000513 arbeidsgiver (no definition)
medtop:20000512 arbeidstaker (no definition)
medtop:20000514 arbeidstrening (no definition)
medtop:20000516 (retired) gjenopplæring (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000515 (retired) videreutdanning (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000511 barnearbeid (no definition)
medtop:20001276 foreldrepermisjon (no definition)
medtop:20001277 frivillig arbeid (no definition)
medtop:20000510 lærling (no definition)
medtop:20000518 lønn og goder (no definition)
medtop:20000519 (retired) frynsegoder (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000520 trygd (no definition)
medtop:20000339 pendling (no definition)
medtop:20001206 selvstendig næringsdrivende (no definition)
medtop:20000517 (retired) yrke (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000533 arbeidsledighet (no definition)
medtop:20000535 arbeidsledighetstrygd (no definition)
medtop:20000534 (retired) oppsigelser (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000523 arbeidsmarked (no definition)
medtop:20001275 oppdragsøkonomi (no definition)
medtop:20000521 arbeidsrett (no definition)
medtop:20000522 helse, miljø og sikkerhet (no definition)
medtop:20000536 fagforening (no definition)
medtop:20000524 partene i arbeidslivet (no definition)
medtop:20000529 arbeidskonflikt (no definition)
medtop:20000530 streik (no definition)
medtop:20000525 tariffavtale (no definition)
medtop:20000526 (retired) bedriftshelsetjeneste (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000527 (retired) lønn (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000528 (retired) personalhåndbok (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000531 pensjonisttilværelse (no definition)
medtop:20000532 alderspensjon (no definition)
medtop:08000000 folk og fe Fortellinger om mennesker dyr og annet, gjerne med fokus på følelsesmessige aspekter.
medtop:20001238 fødselsdag (no definition)
medtop:20001237 jubileum (no definition)
medtop:20000505 kjendis (no definition)
medtop:20000502 (retired) personlige fortellinger (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000497 (retired) prestasjon (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000498 priser og utmerkelser (no definition)
medtop:20000499 rekorder Ikke-sportslige rekorder
medtop:20000501 seremoni (no definition)
medtop:20001235 begravelse og bisettelse (no definition)
medtop:20001233 navneseremoni (no definition)
medtop:20001236 vielse (no definition)
medtop:20001234 vitnemålsseremoni Avslutningsseremoni etter videregående og høyere utdanning.
medtop:20000504 sosieteten (no definition)
medtop:20000506 kongelige (no definition)
medtop:20000503 tabber og uhell (no definition)
medtop:07000000 helse og medisin (no definition)
medtop:20001358 folkehelse (no definition)
medtop:20000485 helse- og omsorgsyrker (no definition)
medtop:20000492 helsepersonell (no definition)
medtop:20000486 helsetjeneste (no definition)
medtop:20000487 medisinsk spesialisering (no definition)
medtop:20001220 (retired) allmennpraksis (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001225 behandling av øyesykdommer (no definition)
medtop:20000713 (retired) farmakologi (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000488 (retired) geriatri (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000489 (retired) gynekologi (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001226 (retired) kirurgisk medisin (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001223 (retired) kreftbehandling (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001222 (retired) ortopedi (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000490 pediatri (no definition)
medtop:20001227 (retired) psykiatri (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001224 (retired) radiologi (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000491 (retired) reproduktiv helse (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000712 tannpleie (no definition)
medtop:20000714 veterinærmedisin (no definition)
medtop:20000461 helsefasiliteter Fasiliteter og installasjoner som brukes til å yte helsehjelp.
medtop:20001229 primærhelsetjeneste (no definition)
medtop:20000462 sykehus (no definition)
medtop:20000483 helseforsikring (no definition)
medtop:20000463 helseorganisasjon (no definition)
medtop:20000480 helsevesen Helsetilbud administrert og levert av offentlige myndigheter
medtop:20000481 (retired) Medicaid (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000482 (retired) Medicare (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000493 (retired) ikke-menneskelige sykdommer (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000464 medisinsk behandling (no definition)
medtop:20001221 akuttbehandling (no definition)
medtop:20000476 (retired) forebyggende medisin (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000475 (retired) fysisk kondisjon (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001228 kirurgi (no definition)
medtop:20000465 kosthold (no definition)
medtop:20000466 kosttilskudd (no definition)
medtop:20000469 medisinsk testing (no definition)
medtop:20000470 medisinske retninger (no definition)
medtop:20000472 alternativ medisin (no definition)
medtop:20000473 kinesisk medisin (no definition)
medtop:20000474 kunnskapsbasert medisin (no definition)
medtop:20000471 naturmedisin (no definition)
medtop:20000468 reseptbelagte legemidler (no definition)
medtop:20000467 reseptfrie legemidler (no definition)
medtop:20001219 rusbehandling (no definition)
medtop:20000478 terapi (no definition)
medtop:20000477 vaksine (no definition)
medtop:20000484 privat helsevesen (no definition)
medtop:20000446 sykdommer og sykdomstilstander Alle helsetilstander som påvirker mennesker
medtop:20001322 forgiftning (no definition)
medtop:20000454 hjerte- og karsykdom (no definition)
medtop:20000447 kreft En alvorlig sykdom - ofte med dødelig utfall - der normalle celler muteres eller deler seg ukontrollert.
medtop:20000457 medisinsk tilstand (no definition)
medtop:20000460 fedme (no definition)
medtop:20000458 psykisk helse (no definition)
medtop:20001357 angst og stresslidelser (no definition)
medtop:20001356 depresjon (no definition)
medtop:20000459 spiseforstyrrelse (no definition)
medtop:20000456 skade (no definition)
medtop:20000448 smittsomme sykdommer Sykdommer som kan overføres fra ett menneske eller dyr til et annet.
medtop:20000449 epidemier og pandemier Et stort smitteutbrudd som rammer store deler av et samfunn, folkegruppe, region eller land.
medtop:20001218 (retired) pandemi (retired) En epidemi eller smitteutbrudd som sprer seg over større regioner eller globalt. (retired)
medtop:20000450 (retired) pest (retired) Svært smittsom pandemisk sykdom forårsaket av bakterien Yersinia pestis (retired)
medtop:20000451 virussykdom Sykdommer forårsaket av virusinfeksjon.
medtop:20000452 aids En immunsviktsykdom forårsaket av hiv-viruset
medtop:20000453 (retired) retrovirus (retired) En familie av RNA-virus som forårsaker blant annet leukemi og aids. (retired)
medtop:20001355 utviklingsforstyrrelse (no definition)
medtop:20000455 (retired) øvrig sykdom (retired) (no definition) (retired)
medtop:16000000 konflikt, krig og fred (no definition)
medtop:20000065 demonstrasjoner og opptøyer (no definition)
medtop:20000066 demonstrasjoner (no definition)
medtop:20000067 opprør (no definition)
medtop:20000069 opptøyer (no definition)
medtop:20000068 revolusjon (no definition)
medtop:20000073 fredsprosess (no definition)
medtop:20000076 fredsforhandling (no definition)
medtop:20000074 fredsmegler (no definition)
medtop:20000075 fredsplan (no definition)
medtop:20000077 gjenreisning (no definition)
medtop:20000078 nedrustning (no definition)
medtop:20000079 rydding av miner/bomber/eksplosiver (no definition)
medtop:20001361 (no label) (no definition)
medtop:20000080 krigsfanger (no definition)
medtop:20000071 massakre (no definition)
medtop:20000072 folkemord (no definition)
medtop:20000070 statskupp (no definition)
medtop:20000053 terrorangrep (no definition)
medtop:20000054 bioterrorisme (no definition)
medtop:20000055 bombeangrep (no definition)
medtop:20000056 væpnet konflikt (no definition)
medtop:20000057 geriljakrig (no definition)
medtop:20000062 krig (no definition)
medtop:20000063 borgerkrig (no definition)
medtop:20000064 (retired) krigsforbrytelse (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000058 militær intervensjon (no definition)
medtop:20000059 fredsstyrke (no definition)
medtop:20000060 militær okkupasjon (no definition)
medtop:20000061 savnet i krig (no definition)
medtop:02000000 kriminalitet, rett og rettsvesen (no definition)
medtop:20000119 juss (no definition)
medtop:20000082 kriminalitet (no definition)
medtop:20000097 bedrageri (no definition)
medtop:20001195 skatteunndragelse Ulovlig unngåelse av skatt.
medtop:20000100 bortføring (no definition)
medtop:20000083 brannstiftelse (no definition)
medtop:20000099 drap (no definition)
medtop:20001314 dyremishandling (no definition)
medtop:20001285 hærverk (no definition)
medtop:20000098 kapring (no definition)
medtop:20000093 korrupsjon (no definition)
medtop:20000094 bestikkelse (no definition)
medtop:20000105 krigsforbrytelser (no definition)
medtop:20001283 menneskehandel (no definition)
medtop:20000095 narkotikalovbrudd (no definition)
medtop:20000096 narkotikahandel (no definition)
medtop:20000086 nettkriminalitet (no definition)
medtop:20000101 organisert kriminalitet (no definition)
medtop:20000102 gjengkriminalitet (no definition)
medtop:20001313 skyting (no definition)
medtop:20000103 terrorisme (no definition)
medtop:20001320 tortur (no definition)
medtop:20001196 trafikklovbrudd (no definition)
medtop:20000104 tyveri og innbrudd (no definition)
medtop:20000084 vold (no definition)
medtop:20000085 seksualforbrytelser (no definition)
medtop:20000087 økonomisk kriminalitet (no definition)
medtop:20001194 bedrageri (no definition)
medtop:20000092 handelshindring (no definition)
medtop:20000091 innsidehandel (no definition)
medtop:20000088 konkurranselovbrudd (no definition)
medtop:20000089 kontraktbrudd (no definition)
medtop:20000090 underslag (no definition)
medtop:20000121 lov og rett (no definition)
medtop:20000126 folkerett (no definition)
medtop:20000128 internasjonal domstol (no definition)
medtop:20000127 utlevering (no definition)
medtop:20001197 forvaltningsrett (no definition)
medtop:20000122 sivilrett (no definition)
medtop:20000124 reguleringer (no definition)
medtop:20000123 konkurranserett (no definition)
medtop:20000125 strafferett (no definition)
medtop:20000129 rettshåndhevelse (no definition)
medtop:20000131 etterforskning (no definition)
medtop:20001200 henleggelse (no definition)
medtop:20000132 savnet person (no definition)
medtop:20001299 overvåkning (no definition)
medtop:20000133 politi (no definition)
medtop:20000130 pågripelse (no definition)
medtop:20000106 rettsvesen (no definition)
medtop:20000107 domstol (no definition)
medtop:20000108 anke (domstol) Når en eller flere parter påklager en rettslig avgjørelse.
medtop:20000110 dommer (no definition)
medtop:20000109 (retired) domstoladministrasjon (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001287 høyesterett (no definition)
medtop:20000111 rettssak (no definition)
medtop:20000114 rettstvist (no definition)
medtop:20000134 straffeutmåling (no definition)
medtop:20001199 betinget dom (no definition)
medtop:20000136 bøter og forelegg (no definition)
medtop:20000135 dødsstraff (no definition)
medtop:20000137 fengsel (no definition)
medtop:20001198 tvungent psykisk helsevern (no definition)
medtop:20000113 (retired) tiltalt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000112 varetekt (no definition)
medtop:20000115 (retired) vitne (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000116 forlik (no definition)
medtop:20000117 voldgift (no definition)
medtop:20000118 tiltale (no definition)
medtop:01000000 kultur, underholdning og medier Alle former for kunst, kultur, underholdning og medier.
medtop:20000038 kultur (no definition)
medtop:20000043 bibliotek og museum (no definition)
medtop:20000041 festivaler (no definition)
medtop:20000039 kulturhistorie (no definition)
medtop:20000044 kulturvern (no definition)
medtop:20000040 skikk og tradisjon (no definition)
medtop:20000042 språk (no definition)
medtop:20000002 kunst og underholdning Alle former for kunst og underholdning.
medtop:20000003 animasjon (no definition)
medtop:20000031 bildekunst (no definition)
medtop:20000032 arkitektur (no definition)
medtop:20000033 design (no definition)
medtop:20000036 fotografi (no definition)
medtop:20000035 malekunst (no definition)
medtop:20000037 skulptur (no definition)
medtop:20001205 smiing (no definition)
medtop:20000034 tegnekunst (no definition)
medtop:20001203 tekstilkunst (no definition)
medtop:20001204 trearbeider (no definition)
medtop:20000007 dans (no definition)
medtop:20000008 ballett (no definition)
medtop:20000010 folkedans (no definition)
medtop:20000009 moderne dans (no definition)
medtop:20001181 festival (no definition)
medtop:20000006 filmfestival (no definition)
medtop:20000005 film (no definition)
medtop:20001135 kunstutstilling Midlertidig presentasjon av kunst i museer, kunsthaller eller gallerier.
medtop:20000013 litteratur (no definition)
medtop:20000014 dramatikk (no definition)
medtop:20000017 lyrikk (no definition)
medtop:20000016 sakprosa (no definition)
medtop:20000015 skjønnlitteratur (no definition)
medtop:20000011 mote (no definition)
medtop:20001249 frisyrer (no definition)
medtop:20001248 kosmetikk (no definition)
medtop:20000012 smykker (no definition)
medtop:20000018 musikk (no definition)
medtop:20000020 konsert (no definition)
medtop:20000019 musikkinstrument (no definition)
medtop:20000021 musikksjanger (no definition)
medtop:20001189 barnemusikk (no definition)
medtop:20000023 countrymusikk (no definition)
medtop:20001187 danseband (no definition)
medtop:20001188 elektronisk dansemusikk (no definition)
medtop:20000024 folkemusikk (no definition)
medtop:20001186 heavy metal (no definition)
medtop:20001184 hiphop (no definition)
medtop:20000025 jazz (no definition)
medtop:20000022 klassisk musikk (no definition)
medtop:20000026 pop/populærmusikk (no definition)
medtop:20001185 r&b (no definition)
medtop:20000027 rock (no definition)
medtop:20000029 teater (no definition)
medtop:20001180 drama (no definition)
medtop:20001191 kabaret (no definition)
medtop:20000030 (retired) musikal (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001133 musikal (no definition)
medtop:20000028 opera (no definition)
medtop:20001134 operette (no definition)
medtop:20001190 standup (no definition)
medtop:20000004 tegneserie (no definition)
medtop:20001179 tv-serier (no definition)
medtop:20000045 massemedier (no definition)
medtop:20000047 avis (no definition)
medtop:20001319 desinformasjon og feilinformasjon (no definition)
medtop:20000048 nettmedier (no definition)
medtop:20000046 nyhetsmedier (no definition)
medtop:20000050 radio (no definition)
medtop:20001182 sosiale medier (no definition)
medtop:20001192 influencere (no definition)
medtop:20000049 tidsskrift (no definition)
medtop:20000051 tv (no definition)
medtop:10000000 livsstil og fritid (no definition)
medtop:20000538 fritid (no definition)
medtop:20000539 forening (no definition)
medtop:20000551 fri- og høytidsdager (no definition)
medtop:20001270 halloween (no definition)
medtop:20000552 offentlig fridag (no definition)
medtop:20001268 nasjonaldag (no definition)
medtop:20001269 nyttår (no definition)
medtop:20001267 sankthans (no definition)
medtop:20000553 fritidsarena (no definition)
medtop:20000555 bar (no definition)
medtop:20001315 dyrehage (no definition)
medtop:20000554 fornøyelsespark (no definition)
medtop:20000559 (retired) idrettsanlegg (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000556 kafé (no definition)
medtop:20000557 nattklubb (no definition)
medtop:20000558 restaurant (no definition)
medtop:20000550 hobby (no definition)
medtop:20000566 bilinteresse (no definition)
medtop:20000568 matinteresse (no definition)
medtop:20001253 matlaging (no definition)
medtop:20001254 øl, vin og brennevin (no definition)
medtop:20000571 motorsykkelinteresse (no definition)
medtop:20001247 samling (no definition)
medtop:20000567 sykkelinteresse (no definition)
medtop:20000549 pengespill og lotteri (no definition)
medtop:20000563 reise (no definition)
medtop:20000564 (retired) turisme (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000540 spill (no definition)
medtop:20000543 barnespill (no definition)
medtop:20000541 brettspill (no definition)
medtop:20000547 brikkespill (no definition)
medtop:20000542 kortspill (no definition)
medtop:20000546 puslespill (no definition)
medtop:20000544 terningspill (no definition)
medtop:20000545 uteleker (no definition)
medtop:20000548 videospill (no definition)
medtop:20000560 utendørsaktiviteter (no definition)
medtop:20000917 apparatdykking Dykking med pusteutstyr man bærer på kroppen.
medtop:20000561 fiske (no definition)
medtop:20001142 fjellklatring (no definition)
medtop:20000562 jakt (no definition)
medtop:20001241 ridning (no definition)
medtop:20000565 livsstil (no definition)
medtop:20001143 fest (no definition)
medtop:20000570 hus og hjem (no definition)
medtop:20001257 hagearbeid (no definition)
medtop:20001256 interiørdesign (no definition)
medtop:20001255 oppussing (no definition)
medtop:20000572 trender (no definition)
medtop:20001250 kroppsmodifikasjon (no definition)
medtop:20001252 piercing (no definition)
medtop:20001251 tatovering (no definition)
medtop:20000569 økologisk mat (no definition)
medtop:20001339 velvære (no definition)
medtop:20001239 fysisk trening (no definition)
medtop:20001340 psykisk velvære (no definition)
medtop:06000000 natur og miljø (no definition)
medtop:20000424 forurensning (no definition)
medtop:20000428 avfall (no definition)
medtop:20000427 farlig gods (no definition)
medtop:20000425 luftforurensning (no definition)
medtop:20000426 miljøopprydding (no definition)
medtop:20000429 vannforurensning (no definition)
medtop:20000418 klimaendringer (no definition)
medtop:20000419 global oppvarming (no definition)
medtop:20000420 miljøvern (no definition)
medtop:20000421 energiøkonomisering (no definition)
medtop:20000422 parker (no definition)
medtop:20000441 naturen (no definition)
medtop:20000500 dyr (no definition)
medtop:20000494 dyresykdommer (no definition)
medtop:20001318 skadedyr (no definition)
medtop:20000444 fremmede arter (no definition)
medtop:20000507 planter og blomster (no definition)
medtop:20000495 plantesykdommer (no definition)
medtop:20000443 truede arter (no definition)
medtop:20000442 økosystem (no definition)
medtop:20000430 naturressurs (no definition)
medtop:20000435 befolkningsvekst (no definition)
medtop:20000431 energikilde (no definition)
medtop:20000436 fornybar energi (no definition)
medtop:20000432 landressurs (no definition)
medtop:20000434 fjell (no definition)
medtop:20000433 skog (no definition)
medtop:20000437 vann (no definition)
medtop:20000439 elv (no definition)
medtop:20000438 hav (no definition)
medtop:20000440 våtmark (no definition)
medtop:11000000 politikk (no definition)
medtop:20000587 basisrettigheter (no definition)
medtop:20000120 borgerrettigheter (no definition)
medtop:20001326 kvinners rettigheter (no definition)
medtop:20000592 menneskerettigheter (no definition)
medtop:20001300 personvern (no definition)
medtop:20000590 religionsfrihet (no definition)
medtop:20000588 sensur (no definition)
medtop:20000591 trykkefrihet (no definition)
medtop:20000646 ikke-statlig organisasjon (NGO) (no definition)
medtop:20000638 internasjonal politikk (no definition)
medtop:20000643 bistand (no definition)
medtop:20000639 diplomati (no definition)
medtop:20000640 toppmøter (no definition)
medtop:20000641 traktat (no definition)
medtop:20000645 flyktninger (no definition)
medtop:20001316 grensekonflikter (no definition)
medtop:20000644 internasjonal organisasjon (no definition)
medtop:20000642 økonomiske sanksjoner (no definition)
medtop:20000648 politisk dissens (no definition)
medtop:20000647 politisk krise (no definition)
medtop:20000649 politisk prosess (no definition)
medtop:20000650 lobbyvirksomhet (no definition)
medtop:20000651 partier og politiske bevegelser (no definition)
medtop:20001312 partiledelse (no definition)
medtop:20000653 politisk system (no definition)
medtop:20000654 demokrati (no definition)
medtop:20000655 diktatur (no definition)
medtop:20000652 politisk utvikling (no definition)
medtop:20000621 regjeringsplattform (no definition)
medtop:20000635 atompolitikk (no definition)
medtop:20000479 helsepolitikk (no definition)
medtop:20001147 idrettspolitikk (no definition)
medtop:20000626 innenrikspolitikk (no definition)
medtop:20000628 by- og boligplanlegging (no definition)
medtop:20000627 datasikkerhetspolicy (no definition)
medtop:20001174 distriktspolitikk (no definition)
medtop:20001146 integreringspolitikk (no definition)
medtop:20000633 offentlig høring (no definition)
medtop:20000631 personvernpolicy (no definition)
medtop:20001264 samferdselspolitikk (no definition)
medtop:20000629 urfolkspolitikk (no definition)
medtop:20000630 velferds- og sosialpolitikk (no definition)
medtop:20000632 våpenpolitikk (no definition)
medtop:20000634 innvandringspolitikk (no definition)
medtop:20001132 kulturpolitikk (no definition)
medtop:20001265 lokalpolitikk (no definition)
medtop:20000423 miljøpolitikk (no definition)
medtop:20000636 næringspolitikk (no definition)
medtop:20000637 næringsmiddelpolitikk (no definition)
medtop:20000619 samfunnssikkerhet (no definition)
medtop:20000620 skattepolitikk (no definition)
medtop:20001338 utdanningspolitikk (no definition)
medtop:20000345 økonomisk politikk (no definition)
medtop:20000623 nasjonalisering (no definition)
medtop:20000624 privatisering (no definition)
medtop:20000625 statlig selskap (no definition)
medtop:20001292 statsstøtte (no definition)
medtop:20000593 styresmakter (no definition)
medtop:20000609 departementer (no definition)
medtop:20000605 etterretning og spionasje (no definition)
medtop:20000598 forsvar (no definition)
medtop:20000601 militært materiell (no definition)
medtop:20000602 våpenarsenal (no definition)
medtop:20000603 sikkerhetstiltak (forsvar) (no definition)
medtop:20000604 rikets sikkerhet (no definition)
medtop:20000599 væpnede styrker (no definition)
medtop:20000600 forsvarsveteraner Saker som angår personer som har tjenestegjort i forsvaret, særlig i stridssituasjoner.
medtop:20001145 militærtjeneste (no definition)
medtop:20000597 grunnlov (no definition)
medtop:20001259 landsmøte (no definition)
medtop:20000612 lokale myndigheter (no definition)
medtop:20000613 minister/statsråd (no definition)
medtop:20000614 nasjonale myndigheter (no definition)
medtop:20000615 nasjonalforsamling/parlament (no definition)
medtop:20000617 overhus (no definition)
medtop:20000616 underhus (no definition)
medtop:20000594 offentlig forvaltning (no definition)
medtop:20000596 folkevalgte og embetspersoner (no definition)
medtop:20001144 frivillig samfunnstjeneste (no definition)
medtop:20000595 offentlig ansatte (no definition)
medtop:20001262 offentlig utredning (no definition)
medtop:20001260 politiske komitéer (no definition)
medtop:20000618 regionale myndigheter (no definition)
medtop:20001261 regjeringssjef (no definition)
medtop:20000611 riksrett (no definition)
medtop:20000607 statsbudsjett (no definition)
medtop:20000608 offentlige midler (no definition)
medtop:20000610 statsoverhode (no definition)
medtop:20001173 tilsynsmyndighet (no definition)
medtop:20000606 utøvende makt (no definition)
medtop:20000574 valg (no definition)
medtop:20000584 folkeavstemning (no definition)
medtop:20000575 innbyggerinitiativ (no definition)
medtop:20001263 kirkevalg (no definition)
medtop:20000578 lokalvalg (no definition)
medtop:20000577 mellomstatlige valg (no definition)
medtop:20000579 nasjonalvalg (no definition)
medtop:20001266 politiske debatter (no definition)
medtop:20000583 primærvalg i USA (no definition)
medtop:20000585 regionalvalg (no definition)
medtop:20000586 stemmegiving (no definition)
medtop:20000580 valgkamp (no definition)
medtop:20000581 valgkampfinansiering (no definition)
medtop:20000582 valgkandidat (no definition)
medtop:20000576 valgordning (no definition)
medtop:12000000 religion og livssyn (no definition)
medtop:20000697 gudshus (no definition)
medtop:20000698 kirker (no definition)
medtop:20000699 moské (no definition)
medtop:20000700 synagoge (no definition)
medtop:20000701 (retired) tempel (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000705 hellig skrift (no definition)
medtop:20000706 Bibelen Kristendommens hellige skrift.
medtop:20000707 Koranen Islams hellige skrift.
medtop:20000708 Toraen Jødedommens hellige skrift.
medtop:20000690 høytid (no definition)
medtop:20001271 allehelgensdag (no definition)
medtop:20001350 eid al-adha (no definition)
medtop:20001352 hanukka (no definition)
medtop:20000695 jom kippúr (no definition)
medtop:20000691 jul (no definition)
medtop:20000693 pinse (no definition)
medtop:20000692 påske (no definition)
medtop:20000694 ramadan (no definition)
medtop:20001272 valborgsnatten (no definition)
medtop:20000702 livssynspolitikk (no definition)
medtop:20000687 (retired) religionsdialog (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000688 religiøs konflikt (no definition)
medtop:20000703 religiøs leder (no definition)
medtop:20000704 pave (no definition)
medtop:20000689 (retired) religiøst arrangement (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000696 riter og ritualer (no definition)
medtop:20001345 bar og bat mitzva (no definition)
medtop:20001273 dåp (no definition)
medtop:20001346 kanonisering Offisiell helgenkåring av en død person.
medtop:20000657 trosretning (no definition)
medtop:20000686 Den forente familie (no definition)
medtop:20001349 ateisme og agnostisisme (no definition)
medtop:20000658 buddhisme (no definition)
medtop:20000675 (retired) frimureri (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000676 hinduisme (no definition)
medtop:20000677 islam (no definition)
medtop:20001347 sjiaislam (no definition)
medtop:20001348 sunniislam (no definition)
medtop:20000678 jainisme (no definition)
medtop:20000679 jødedom (no definition)
medtop:20001351 hasidisme (no definition)
medtop:20000673 konfusianisme (no definition)
medtop:20000659 kristendom (no definition)
medtop:20000671 (retired) den romersk-katolske kirke (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000672 (retired) konkordat (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000662 (retired) gammelkatolisisme (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001344 katolisisme (no definition)
medtop:20000661 mormonisme (no definition)
medtop:20000663 ortodoks kristendom (no definition)
medtop:20000664 protestantisme Kristne retninger som oppsto under og etter reforamsjonen på 1500-tallet.
medtop:20000666 (retired) baptisme (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000665 (retired) den anglikanske kirke (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000667 (retired) den evangelisk-lutherske kirke (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000670 (retired) kalvinisme (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000668 (retired) mennonitter (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000669 (retired) metodisme (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000660 (retired) økumenikk (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000674 kulter og sekter (no definition)
medtop:20000680 naturreligion (no definition)
medtop:20000682 scientologi (no definition)
medtop:20000683 shintoisme (no definition)
medtop:20000684 sikhisme (no definition)
medtop:20000685 taoisme (no definition)
medtop:20000681 zoroastrisme (no definition)
medtop:14000000 samfunn (no definition)
medtop:20000770 demografi (no definition)
medtop:20000774 befolkning og folketelling (no definition)
medtop:20000775 diskriminering (no definition)
medtop:20000776 aldersdiskriminering (no definition)
medtop:20000779 kjønnsdiskriminering (no definition)
medtop:20000777 rasisme (no definition)
medtop:20000778 trosdiskriminering (no definition)
medtop:20000780 familie (no definition)
medtop:20000781 adopsjon (no definition)
medtop:20000782 dating og kjæresteforhold (no definition)
medtop:20000786 ekteskap Sosial institusjon som befester og juridisk regulerer samlivet mellom to personer.
medtop:20000784 familieplanlegging (no definition)
medtop:20000785 abort (no definition)
medtop:20001274 prevensjon Metoder og hjelpemidler for å unngå graviditet
medtop:20000787 foreldreskap (no definition)
medtop:20001359 graviditet og fødsel (no definition)
medtop:20000783 skilsmisse (no definition)
medtop:20000768 fellesskap (no definition)
medtop:20001360 (no label) (no definition)
medtop:20000769 sosiale nettverk (no definition)
medtop:20000771 innvandring (no definition)
medtop:20000773 ulovlig innvandring (no definition)
medtop:20000788 menneskeheten (no definition)
medtop:20000792 LHBT+ Personer som identifiserer seg som lesbiske, homofile, bifile, transseksuelle eller skeive.
medtop:20000790 barn Unge mennesker, som regel i puberteten eller tidligere, som er under myndighetsalder.
medtop:20000797 eldre (no definition)
medtop:20000795 etnisk minoritet (no definition)
medtop:20000791 funksjonshemming (no definition)
medtop:20000793 kjønn Klassifisering av individer som hunkjønn, hankjønn eller ikke-binær.
medtop:20001327 kvinner (no definition)
medtop:20001328 menn (no definition)
medtop:20000794 spedbarn (no definition)
medtop:20000796 (retired) stråleskadde (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000798 tenåringer Personer som aldersmessig befinner seg mellom barn og voksne (fom. 13 tom. 19 år).
medtop:20001288 urfolk (no definition)
medtop:20000789 voksne Personer som har oppnådd myndighetsalder; i Norge 18 år.
medtop:20000799 sosial status Sosiale og økonomiske omstendigheter som påvirker en persons liv, velferd og forhold til andre.
medtop:20000801 fattigdom (no definition)
medtop:20000800 hjemløshet (no definition)
medtop:20000802 sosiale problemer (no definition)
medtop:20000804 avhengighet (no definition)
medtop:20001284 mobbing (no definition)
medtop:20000803 overgrep (no definition)
medtop:20000806 prostitusjon (no definition)
medtop:20001193 seksuell trakassering (no definition)
medtop:20000807 slaveri (no definition)
medtop:20000805 ungdomskriminalitet Ulovlige, ofte gjentakende, handlinger begått av mindreårige.
medtop:20000817 sosialhjelp (no definition)
medtop:20001317 barnepass (no definition)
medtop:20001232 eldreomsorg (no definition)
medtop:20001290 kommunale boliger (no definition)
medtop:20000819 langtidspleie (no definition)
medtop:20000820 sosiale tjenester (no definition)
medtop:20000818 veldedighet Det å gi penger, mat eller annet til trengende.
medtop:20000772 utvandring (no definition)
medtop:20000808 verdigrunnlag (no definition)
medtop:20000814 etikk (no definition)
medtop:20000809 (retired) korrupsjon (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000815 pornografi (no definition)
medtop:20000816 seksualliv Menneskers seksuelle adferd.
medtop:20000810 terminalfase og død Sosiale og helsemessige spørsmål som angår personer i livets sluttfase.
medtop:20000811 eutanasi Det å ta livet av en person etter personens frivillige forespørsel.
medtop:20000812 assistert selvmord Det å hjelpe en person til å ta sitt eget liv.
medtop:20000813 selvmord (no definition)
medtop:15000000 sport Konkurransepreget aktivitet eller ferdighet som innebærer fysisk og/eller psykisk anstrengelse, og organisasjoner forbundet med disse aktivitetene.
medtop:20001325 dommere (no definition)
medtop:20001126 idrettsanlegg (no definition)
medtop:20000822 idrettsgren (no definition)
medtop:20001329 3x3 basketball En variant av basketball spilt tre mot tre mot én kurv.
medtop:20000987 aking (no definition)
medtop:20000823 amerikansk fotball (no definition)
medtop:20000846 australsk fotball (no definition)
medtop:20000847 badminton (no definition)
medtop:20000848 bandy (no definition)
medtop:20001334 banesykling (no definition)
medtop:20000849 baseball (no definition)
medtop:20000850 japansk baseball Japansk ballspill avledet fra baseball med en hard gummikule i stedet for en vanlig baseball av lær. Også omtalt som nankyu-baseball og nanshiki-baseball.
medtop:20000851 basketball (no definition)
medtop:20000853 biljard Samlebetegnelse på grener der man bruker en kø til å støte kuler på et filtbelagt bord med eller uten hull i kantene.
medtop:20000991 bilsport (no definition)
medtop:20000995 (retired) Indycar (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000992 (retired) endurance race (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000994 (retired) formel 1 (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000993 (retired) formel 3000 (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000997 (retired) rally (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000996 (retired) rallycross (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001332 bmx freestyle (no definition)
medtop:20000854 bob (no definition)
medtop:20000856 boksing (no definition)
medtop:20000857 (retired) bantamvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000858 (retired) cruiservekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000859 (retired) fjærvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000860 (retired) fluevekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000862 (retired) lett fluevekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000863 (retired) lett tungvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000866 (retired) lettvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000867 (retired) mellomvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000868 (retired) stråvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000869 (retired) super bantamvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000870 (retired) super fjærvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000871 (retired) super fluevekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000865 (retired) super lettvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000873 (retired) super mellomvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000864 (retired) super weltervekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000872 (retired) super-tungvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000861 (retired) tungvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000874 (retired) weltervekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001083 bordtennis (no definition)
medtop:20000855 boules og petanque (no definition)
medtop:20001086 bowling (no definition)
medtop:20001307 brettpadling (SUP) (no definition)
medtop:20001097 brettseiling (no definition)
medtop:20001098 bryting (no definition)
medtop:20001099 fristil-bryting (no definition)
medtop:20001100 gresk-romersk stil (no definition)
medtop:20001101 sveitsisk bryting (no definition)
medtop:20000824 bueskyting (no definition)
medtop:20000825 armbrøstskyting (no definition)
medtop:20000826 langbueskyting (no definition)
medtop:20000990 båtsport (no definition)
medtop:20000883 casting (no definition)
medtop:20001309 cheerleading (no definition)
medtop:20000888 cricket (no definition)
medtop:20000890 curling (no definition)
medtop:20000891 isstokk (no definition)
medtop:20000912 dart (no definition)
medtop:20000922 duatlon Utholdenhetsgren som består av en løpsetappe, en sykkeletappe og en ny løpsetappe.
medtop:20001183 esport (no definition)
medtop:20001062 fallskjermhopping (fritt fall) Grener av fallskjermsporten som krever fritt fall og der øvelsene utføres før skjermen trekkes, f.eks. formasjonshopping.
medtop:20001013 fallskjermhopping (presisjon) Grener av fallskjermsporten uten fritt fall og der det konkurreres i presisjonslanding og andre øvelser nær bakken.
medtop:20000929 fekting (no definition)
medtop:20000931 (retired) florettfekting (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000930 (retired) kårdefekting (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000932 (retired) sabelfekting (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001335 femmerfotball (no definition)
medtop:20000936 fistball (no definition)
medtop:20001065 fotball (no definition)
medtop:20000827 friidrett (no definition)
medtop:20000830 diskos (no definition)
medtop:20000839 femkamp (no definition)
medtop:20000834 hekkeløp (no definition)
medtop:20001242 hinderløp (no definition)
medtop:20000833 høydehopp (no definition)
medtop:20000841 kappgang (no definition)
medtop:20000843 kulestøt (no definition)
medtop:20000836 langdistanseløp (no definition)
medtop:20000837 lengdehopp (no definition)
medtop:20000838 mellomdistanseløp (no definition)
medtop:20000832 sjukamp (no definition)
medtop:20000831 sleggekast (no definition)
medtop:20000844 sprintløp (no definition)
medtop:20000835 spydkast (no definition)
medtop:20000842 stafettløp (no definition)
medtop:20000840 stavsprang (no definition)
medtop:20000828 terrengløp (no definition)
medtop:20000829 tikamp (no definition)
medtop:20000845 tresteg (no definition)
medtop:20000938 frisbee (no definition)
medtop:20000940 golf (no definition)
medtop:20000941 minigolf (no definition)
medtop:20000942 gymnastikk (no definition)
medtop:20000951 rytmisk gymnastikk (no definition)
medtop:20000943 (retired) ball (rytmisk gymnastikk) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000945 (retired) køller (rytmisk gymnastikk) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000947 (retired) ringer (rytmisk gymnastikk) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000954 (retired) tau (rytmisk gymnastikk) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000952 (retired) vimpel (rytmisk gymnastikk) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000955 trampoline (no definition)
medtop:20001152 turn (no definition)
medtop:20000944 (retired) bom (turn) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000950 (retired) bøylehest (turn) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000946 (retired) frittstående (turn) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000957 (retired) hopp (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000953 (retired) ringer (turn) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000949 (retired) skranke, herrer (turn) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000956 (retired) skranke, kvinner (turn) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000948 (retired) svingstang (turn) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000939 gælisk fotball (no definition)
medtop:20000923 hestesport (no definition)
medtop:20000925 (retired) dressurridning (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000927 (retired) feltritt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000926 (retired) sprangridning (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000924 (retired) terrengritt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000928 (retired) travsport (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000960 hesteveddeløp (no definition)
medtop:20000961 (retired) galopp (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000963 (retired) hinderløp (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000962 (retired) travløp (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000959 hornussen (no definition)
medtop:20000919 hundeløp (no definition)
medtop:20000921 (retired) hundekjøring (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000920 (retired) hundeveddeløp (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000964 hurling (no definition)
medtop:20001286 håndbak (no definition)
medtop:20000958 håndball (no definition)
medtop:20000967 (retired) inline/rulleskøyter (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000937 innebandy (no definition)
medtop:20000965 ishockey (no definition)
medtop:20000966 kjelkehockey (no definition)
medtop:20000968 jai alai (pelota) (no definition)
medtop:20000978 kabaddi (no definition)
medtop:20000979 kajakkpadling (no definition)
medtop:20000980 (retired) K1 (padling) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000981 (retired) K2 (padling) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000982 (retired) K4 (padling) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001157 kampsport (no definition)
medtop:20000969 judo (no definition)
medtop:20000972 (retired) fjærvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000970 (retired) lett fjærvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000971 (retired) lett tungvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000975 (retired) lettvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000976 (retired) mellomvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000974 (retired) tungvekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000973 (retired) weltervekt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000977 jukendo (no definition)
medtop:20000983 karate (no definition)
medtop:20000984 kendo (no definition)
medtop:20001310 kickboksing (no definition)
medtop:20001308 krav maga (no definition)
medtop:20000985 kyudo Japansk kamsport som involverer en pil-og-bue av bambus.
medtop:20001231 mixed martial arts (MMA) Fullkontaktsport bestående av teknikker fra forskjellige kampsporter. Stort sett alt er tillat. Foregår i et åttekantet bur.
medtop:20001009 naginata (no definition)
medtop:20001311 sambo (no definition)
medtop:20001084 taekwondo (no definition)
medtop:20001102 wushu (no definition)
medtop:20000876 kanadisk fotball (no definition)
medtop:20000877 kanopadling (no definition)
medtop:20000878 (retired) C1 (kanopadling) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000879 (retired) C2 (kanopadling) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000880 (retired) C4 (kanopadling) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000881 (retired) kanoseiling (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000882 (retired) pontongiering (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001306 kiting (no definition)
medtop:20000884 klatring (no definition)
medtop:20000886 fjellklatring (no definition)
medtop:20000885 isklatring (no definition)
medtop:20001151 kortbane (skøyter) (no definition)
medtop:20000889 krokket (no definition)
medtop:20001240 kroppsbygging (no definition)
medtop:20000934 kunstløp (no definition)
medtop:20000935 (retired) isdans (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000986 lacrosse (no definition)
medtop:20001333 landeveisritt (sykling) (no definition)
medtop:20000933 landhockey (no definition)
medtop:20000988 maraton (no definition)
medtop:20000989 moderne femkamp (no definition)
medtop:20000998 motorsykkelsport (no definition)
medtop:20001000 (retired) enduro (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001001 (retired) grasstrack (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001002 (retired) motoball (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001003 (retired) motocross (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000999 (retired) motorsykkel endurance (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001005 (retired) motorsykkelrally (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001004 (retired) roadracing (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001006 (retired) sidevogner (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001007 (retired) speedway (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001008 (retired) trial (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001336 målball (no definition)
medtop:20001010 nettball (no definition)
medtop:20001011 orientering (no definition)
medtop:20001012 skiorientering (no definition)
medtop:20001305 padel (no definition)
medtop:20001014 polo (no definition)
medtop:20001015 pool Biljardgren hvor det benyttes en hvit køball og et antall nummererte baller i ulike farver på et bord med seks hull.
medtop:20001016 powerboating (no definition)
medtop:20001281 racquetball (no definition)
medtop:20001282 ringette (no definition)
medtop:20001017 rodeo (no definition)
medtop:20001024 innridning av hest med sal Rodeo-gren.
medtop:20001018 innridning av hest uten sal Rodeo-gren.
medtop:20001023 lasso (geit) Rodeo-gren.
medtop:20001022 lasso (kalv) Rodeo-gren.
medtop:20001021 oksebryting Rodeo-gren.
medtop:20001020 okseridning Rodeo-gren.
medtop:20001019 tønneløp Rodeo-gren.
medtop:20001026 roing (no definition)
medtop:20001033 (retired) dobbeltfirer (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001031 (retired) dobbeltsculler (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001027 (retired) firer med styrmann (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001029 (retired) firer uten styrmann (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001034 (retired) singlesculler (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001028 (retired) toer med styrmann (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001030 (retired) toer uten styrmann (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001032 (retired) åtter med styrmann (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001176 rugby (no definition)
medtop:20001035 13-mannsrugby (no definition)
medtop:20001036 15-mannsrugby (no definition)
medtop:20001037 7-mannsrugby (no definition)
medtop:20001155 rullesporter (no definition)
medtop:20001025 rulleskøytehockey (no definition)
medtop:20001156 skateboarding (no definition)
medtop:20001038 seiling (no definition)
medtop:20001039 (retired) flerskrogsbåter (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001043 (retired) hav-regatta (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001040 (retired) jolle (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001041 (retired) kjølbåt (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001046 (retired) non-stop solo-regatta (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001042 (retired) regatta (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001045 (retired) solo-seilas (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001044 (retired) verden rundt-regatta (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001047 sepak takraw (no definition)
medtop:20001048 shinty (no definition)
medtop:20001154 sjakk (no definition)
medtop:20001055 skeleton (no definition)
medtop:20000852 skiskyting (no definition)
medtop:20001056 skisport (no definition)
medtop:20001057 alpint (no definition)
medtop:20001058 fristil (no definition)
medtop:20001059 gresski (no definition)
medtop:20001150 kombinert (no definition)
medtop:20001149 langrenn (no definition)
medtop:20001060 (retired) nordiske grener (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001061 skihopp (no definition)
medtop:20001153 telemarkkjøring (no definition)
medtop:20001049 skyting (no definition)
medtop:20001050 (retired) 25 meter pistol (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001051 (retired) geværskyting (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001053 (retired) hagleskyting (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001054 (retired) leirdueskyting (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001052 (retired) løpende blink (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001067 skøyter (no definition)
medtop:20001330 slalåmpadling (no definition)
medtop:20001063 snooker Biljardspill hvor det benyttes én hvit kule, 15 røde og seks ulikefargede kuler på et stort bord med seks hull.
medtop:20001064 snowboard (no definition)
medtop:20001066 softball (no definition)
medtop:20000911 sportsdans (no definition)
medtop:20000887 sportsklatring (no definition)
medtop:20001331 sprintpadling (no definition)
medtop:20001068 squash (no definition)
medtop:20000913 stup (no definition)
medtop:20000915 sviktstup (no definition)
medtop:20000916 synkronstup (no definition)
medtop:20000914 tårnstup (no definition)
medtop:20001069 sumobryting (no definition)
medtop:20001070 surfing (no definition)
medtop:20001071 svømming (no definition)
medtop:20001073 (retired) brystsvømming (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001074 (retired) butterfly (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001075 (retired) frisvømming (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001080 (retired) kortbanesvømming (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001077 maratonsvømming (no definition)
medtop:20001076 (retired) medley (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001079 (retired) medleystafett (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001072 (retired) ryggsvømming (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001078 (retired) stafett frisvømming (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000892 sykling (no definition)
medtop:20000910 (retired) banesykling (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000895 bmx (no definition)
medtop:20000894 (retired) cross-sykling (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000906 (retired) etapperitt (sykling) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000899 (retired) forfølgelsesritt (sykling) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000908 (retired) forfølgesesritt, lag (sykling) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000901 (retired) keirin (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000893 kunstsykling (no definition)
medtop:20000907 (retired) lagsprint sykkel (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000909 (retired) lagtempo sykkel (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000905 (retired) landeveisritt (sykling) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000902 (retired) madison (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000904 (retired) poengløp (sykling) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000903 stisykling (no definition)
medtop:20000896 sykkelball (no definition)
medtop:20000898 (retired) sykkelcross (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000897 (retired) sykkelsprint (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000900 (retired) temporitt (sykling) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001175 synkronsvømming (no definition)
medtop:20001081 synkronsvømming friprogram (no definition)
medtop:20001082 synkronsvømming teknisk program (no definition)
medtop:20001088 tautrekking (no definition)
medtop:20001085 tennis (no definition)
medtop:20001087 triatlon (no definition)
medtop:20000875 tyrefekting (no definition)
medtop:20000918 undervannssport (no definition)
medtop:20001091 vannpolo (no definition)
medtop:20001092 vannski (no definition)
medtop:20001093 vektløfting (no definition)
medtop:20001096 (retired) rykk (vektløfting) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001095 (retired) styrkeløft (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001094 (retired) støt (vektløfting) (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001089 volleyball (no definition)
medtop:20001090 sandvolleyball (no definition)
medtop:20001108 idrettskonkurranse (no definition)
medtop:20001114 (retired) Internasjonale leker (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001119 (retired) distriktscup (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001120 (retired) distriktsleker (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001118 (retired) distriktsmesterskap (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001343 finale (no definition)
medtop:20001113 (retired) internasjonal cup (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001112 (retired) internasjonalt mesterskap (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001110 (retired) kontinentalcup (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001111 (retired) kontinentale leker (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001109 (retired) kontinentale mesterskap (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001116 (retired) nasjonal cup (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001117 (retired) nasjonale leker (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001115 (retired) nasjonalt mesterskap (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001177 olympiske leker (OL) (no definition)
medtop:20001178 paralympics (no definition)
medtop:20001341 seriespill og ranking (no definition)
medtop:20001342 sluttspill (no definition)
medtop:20001122 (retired) verdenscup (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001123 (retired) verdenslekene (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001121 (retired) vm (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001104 idrettsmedisin (no definition)
medtop:20001105 (retired) doping (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001106 (retired) dopingtest (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001107 (retired) tillatte legemiddel (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001125 idrettspolitikk (no definition)
medtop:20001301 idrettsprestasjon (no definition)
medtop:20001303 idrettsmedalje (no definition)
medtop:20001302 idrettsrekord (no definition)
medtop:20001304 idrettsutmerkelse (no definition)
medtop:20001324 klubbledelse og -eiere (no definition)
medtop:20001148 overgang (no definition)
medtop:20001124 sportsindustri (no definition)
medtop:20001103 straffereaksjoner i idretten (no definition)
medtop:20001323 trenere og lagledere (no definition)
medtop:03000000 ulykker og naturkatastrofer (no definition)
medtop:20000168 katastrofeinnsats (no definition)
medtop:20000148 katastrofer (no definition)
medtop:20000150 brann (no definition)
medtop:20001202 skog-, lyng- og gressbrann (no definition)
medtop:20000149 hungersnød (no definition)
medtop:20000151 naturkatastrofer (no definition)
medtop:20000157 ekstremvær (no definition)
medtop:20001280 orkan En type storm også kjent som tropisk syklon, som dannes over tropiske eller subtropiske havområder.
medtop:20000158 storm (no definition)
medtop:20000154 flom (no definition)
medtop:20000153 jordskjelv (no definition)
medtop:20000155 ras (no definition)
medtop:20000156 snøskred (no definition)
medtop:20001353 tsunami Stor og kraftig bølge i sjøen som følge av jordskjelv eller underjordisk vulkautbrudd.
medtop:20000152 tørke (no definition)
medtop:20000159 vulkanutbrudd (no definition)
medtop:20000167 (retired) krisehåndtering (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000160 (retired) ulykke (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000162 (retired) transportulykke (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000163 (retired) fly- og romfartsulykke (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000164 (retired) maritim hendelse (retired) Hendelse som involverer båter eller skip (retired)
medtop:20000165 (retired) togulykke (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000166 (retired) trafikkulykke (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000139 ulykker (no definition)
medtop:20000141 arbeidsulykker (no definition)
medtop:20000142 atomulykker (no definition)
medtop:20000161 bygningskollaps (no definition)
medtop:20001321 drukning (no definition)
medtop:20000140 eksplosjoner (no definition)
medtop:20000143 transportulykker (no definition)
medtop:20000144 flyulykker (no definition)
medtop:20000145 maritime ulykker (no definition)
medtop:20000146 togulykker (no definition)
medtop:20000147 trafikkulykker (no definition)
medtop:20001201 viltpåkjørsel (no definition)
medtop:05000000 utdanning (no definition)
medtop:20000413 eksamen og prøver (no definition)
medtop:20000415 elever og studenter (no definition)
medtop:20000398 foreldregruppe (no definition)
medtop:20001217 karaktersystem (no definition)
medtop:20000412 læreplan (no definition)
medtop:20000416 lærer (no definition)
medtop:20001337 nett- og fjernundervisning Undervisning der lærer og elver/studenter ikke er på samme fysiske sted.
medtop:20000410 oppdragelse (no definition)
medtop:20000414 opptaksprøve (no definition)
medtop:20000399 religionsutdanning (no definition)
medtop:20000400 skoler (no definition)
medtop:20000409 barnehage/førskole (no definition)
medtop:20001215 friskoler (no definition)
medtop:20000401 grunnskole (no definition)
medtop:20000405 høyere utdanning (no definition)
medtop:20000406 (retired) høgskole (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000407 (retired) universitet (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001213 offentlig skole (no definition)
medtop:20001214 privatskole (no definition)
medtop:20001212 religiøse skoler (no definition)
medtop:20000408 ungdomsskole (no definition)
medtop:20000404 videregående skole (no definition)
medtop:20000402 (retired) videreutdanning (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000403 voksenopplæring (no definition)
medtop:20000411 (retired) undervisning og læring (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001216 yrkesutdanning (no definition)
medtop:13000000 vitenskap og teknologi (no definition)
medtop:20000710 biomedisin (no definition)
medtop:20000711 bioteknologi (no definition)
medtop:20000735 forskning (no definition)
medtop:20000736 innovasjon (no definition)
medtop:20000737 medisinsk forskning (no definition)
medtop:20000738 vitenskapelig ekspedisjon (no definition)
medtop:20000739 romferd (no definition)
medtop:20000740 vitenskapelig publisering (no definition)
medtop:20000741 forskningsinstitusjon (no definition)
medtop:20000756 ingeniørvitenskap (no definition)
medtop:20000760 byggeteknikk (no definition)
medtop:20000761 elektroteknikk (no definition)
medtop:20000757 fly- og romfartsvitenskap (no definition)
medtop:20000758 raketteknologi (no definition)
medtop:20000762 identifiseringsteknologi (no definition)
medtop:20000763 informatikk (no definition)
medtop:20001298 kunstig intelligens (no definition)
medtop:20000759 landbruksteknologi (no definition)
medtop:20000716 maskinteknikk (no definition)
medtop:20000764 materialvitenskap (no definition)
medtop:20000765 mikrovitenskap (no definition)
medtop:20000766 nanoteknologi (no definition)
medtop:20000715 matematikk (no definition)
medtop:20000717 naturvitenskap (no definition)
medtop:20000718 astronomi (no definition)
medtop:20000719 biologi (no definition)
medtop:20000720 botanikk (no definition)
medtop:20000723 fysiologi (no definition)
medtop:20000721 genetikk (no definition)
medtop:20000722 paleontologi (no definition)
medtop:20000724 zoologi (no definition)
medtop:20000731 fysikk (no definition)
medtop:20000732 elektromagnetisme (no definition)
medtop:20000733 kjernefysikk (no definition)
medtop:20000734 partikkelfysikk (no definition)
medtop:20000727 geologi (no definition)
medtop:20000728 hagebruk/hortikultur (no definition)
medtop:20000729 havforskning (no definition)
medtop:20000725 kjemi (no definition)
medtop:20000726 kosmologi (no definition)
medtop:20000730 meteorologi (no definition)
medtop:20000742 samfunnsvitenskap (no definition)
medtop:20000743 antropologi (no definition)
medtop:20000744 arkeologi (no definition)
medtop:20000751 filosofi (no definition)
medtop:20000746 geografi (no definition)
medtop:20000747 historie (no definition)
medtop:20000748 informasjonsvitenskap (no definition)
medtop:20000749 juss (no definition)
medtop:20000753 psykologi (no definition)
medtop:20000754 sosiologi (no definition)
medtop:20000750 språkvitenskap/lingvistikk (no definition)
medtop:20000752 statsvitenskap (no definition)
medtop:20000745 økonomisk vitenskap (no definition)
medtop:20000755 vitenskapelige standarder (no definition)
medtop:17000000 vær (no definition)
medtop:20001131 farefarsel om vær (no definition)
medtop:20001129 værfenomen (no definition)
medtop:20001128 værmelding (no definition)
medtop:20001130 værstatistikk (no definition)
medtop:04000000 økonomi og næringsliv (no definition)
medtop:20000385 børs og marked (no definition)
medtop:20000396 aksjer Verdipapirer som gir innehaveren rett til en del av et selskaps overskudd og som regel gir stemmerett på generalforsamlingen.
medtop:20001137 aksjeanbefaling (no definition)
medtop:20001139 hold-anbefaling (no definition)
medtop:20001138 kjøpsanbefaling (no definition)
medtop:20001140 salgsanbefaling (no definition)
medtop:20001141 populære aksjer (no definition)
medtop:20000390 lånemarked (no definition)
medtop:20000392 pengemarked (no definition)
medtop:20000393 lån (no definition)
medtop:20000386 råvaremarked (no definition)
medtop:20000387 energimarked (no definition)
medtop:20000388 metallmarked (no definition)
medtop:20000389 råvaremarked (no definition)
medtop:20000391 valutamarked (no definition)
medtop:20000394 verdipapir (no definition)
medtop:20000395 derivater (no definition)
medtop:20000170 selskapsinformasjon (no definition)
medtop:20001230 bedriftens samfunnsansvar (no definition)
medtop:20000188 menneskelige ressurser (HR) (no definition)
medtop:20000191 aksjeopsjon (no definition)
medtop:20000189 permitteringer og nedbemanning (no definition)
medtop:20000190 selskapsledelse (no definition)
medtop:20000171 selskapsøkonomi (no definition)
medtop:20000185 aksjonær (no definition)
medtop:20000173 børskommentar (no definition)
medtop:20000180 finansregnskap (no definition)
medtop:20000181 fullmaktsinnsendelse (no definition)
medtop:20000174 konkurs (no definition)
medtop:20000182 konkurstruet selskap (no definition)
medtop:20000176 kredittvurdering (no definition)
medtop:20000177 kunngjøring av utbytte (no definition)
medtop:20000172 regnskap og revisjon (no definition)
medtop:20000178 resultat (no definition)
medtop:20000179 resultatprognose (no definition)
medtop:20000183 selskapsfinansiering (no definition)
medtop:20000186 børsmeldinger (no definition)
medtop:20000187 børsnotering (no definition)
medtop:20000175 gjenkjøp (no definition)
medtop:20000184 restrukturering (no definition)
medtop:20000192 strategi og markedsføring (no definition)
medtop:20000200 fellesforetak (joint venture) (no definition)
medtop:20000196 forretningsavtale (no definition)
medtop:20000208 forskning og utvikling (no definition)
medtop:20000204 fusjoner og overtakelser Når to eller flere selskaper slås sammen eller et selskap overtar ett eller flere andre.
medtop:20000193 generalforsamling (no definition)
medtop:20000198 globalisering (no definition)
medtop:20000203 ledelsesoppkjøp (no definition)
medtop:20000202 lisensavtale (no definition)
medtop:20000201 lånefinansiert oppkjøp (no definition)
medtop:20000205 nye produkter eller tjenester (no definition)
medtop:20001159 offentlig kontrakt (no definition)
medtop:20000206 patent, opphavsrett og merkevare (no definition)
medtop:20000199 selskaps- og eierstyring (no definition)
medtop:20000197 spin-off-selskap Når deler av et selskap skilles ut i en separat virksomhet.
medtop:20000195 styre (no definition)
medtop:20000207 tilbakekalling av produkt (no definition)
medtop:20001295 utsetting (outsourcing) (no definition)
medtop:20000194 årsrapport (no definition)
medtop:20000344 økonomi (no definition)
medtop:20001171 delingsøkonomi (no definition)
medtop:20000346 makroøkonomi (no definition)
medtop:20000380 boliglån (no definition)
medtop:20000348 budsjett (no definition)
medtop:20000356 deflasjon (no definition)
medtop:20000366 eksport (no definition)
medtop:20000381 fond (no definition)
medtop:20000351 forbruker (no definition)
medtop:20000352 forbrukertillit (no definition)
medtop:20000353 forbrukervern (no definition)
medtop:20000364 framvoksende marked (no definition)
medtop:20000369 import (no definition)
medtop:20000370 inflasjon (no definition)
medtop:20000373 internasjonal handel (no definition)
medtop:20000374 handelsavtale (no definition)
medtop:20000375 handelsbalanse (no definition)
medtop:20000377 handelspolitikk (no definition)
medtop:20000376 handelstvist (no definition)
medtop:20000372 internasjonalt økonomisk organ (no definition)
medtop:20000378 investering (no definition)
medtop:20000354 kreditt og gjeld (no definition)
medtop:20000363 næringsorganisasjon (no definition)
medtop:20000347 obligasjon Verdipapir utstedt som en stats eller bedrifts gjeldsforpliktelse til en anigtt rente.
medtop:20000379 pengepolitikk (no definition)
medtop:20000382 pris (no definition)
medtop:20000371 rente (no definition)
medtop:20000383 resesjon (no definition)
medtop:20000350 sentralbank (no definition)
medtop:20000367 stat-til-stat-bistand (no definition)
medtop:20000368 statsgjeld (no definition)
medtop:20000365 sysselsettingsstatistikk (no definition)
medtop:20000384 toll (no definition)
medtop:20000355 valuta Et lands myntenhet
medtop:20001279 kryptovaluta (no definition)
medtop:20000349 virksomhet (no definition)
medtop:20001158 entreprenørskap (no definition)
medtop:20001278 samvirke (no definition)
medtop:20001172 små og mellomstore bedrifter (no definition)
medtop:20000358 økonomisk indikator (no definition)
medtop:20000359 bruttonasjonalprodukt (no definition)
medtop:20000360 industriproduksjon (no definition)
medtop:20000361 lagerbeholdning (no definition)
medtop:20000362 produktivitet (no definition)
medtop:20000357 økonomisk vekst (no definition)
medtop:20000209 økonomisk sektor (no definition)
medtop:20000235 bygg og eiendom (no definition)
medtop:20001246 bygging av næringseiendom (no definition)
medtop:20000241 fast eiendom (no definition)
medtop:20000237 (retired) gårdsbruk (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000239 husbygging Bygging av boliger til privat bruk
medtop:20000242 oppussing og ombygging (no definition)
medtop:20000236 prosjektering (no definition)
medtop:20001245 samferdselsprosjekter (no definition)
medtop:20000238 (retired) store byggeprosjekter (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000240 tomtepris (no definition)
medtop:20000252 detaljhandel (no definition)
medtop:20001297 handlegater (no definition)
medtop:20001296 kjøpesentere (no definition)
medtop:20000247 netthandel Kjøp og salg av varer på internett
medtop:20000250 postordresalg (no definition)
medtop:20000253 spesialforretning (no definition)
medtop:20000246 varemagasin (no definition)
medtop:20000256 energi og kraftressurser (no definition)
medtop:20000257 alternativ energi (no definition)
medtop:20001207 biodrivstoff (no definition)
medtop:20001208 jordenergi (no definition)
medtop:20000265 kjernekraft (no definition)
medtop:20000260 kraftforsyning (no definition)
medtop:20000261 (retired) kraftindustri (retired) (no definition) (retired)
medtop:20000258 kullindustri (no definition)
medtop:20000266 (retired) nedstrømsaktivitet (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001243 olje- og gassindustri (no definition)
medtop:20000268 bensin (no definition)
medtop:20000259 diesel (no definition)
medtop:20000263 naturgass (no definition)
medtop:20000262 parafin (no definition)
medtop:20000267 (retired) oppstrømsaktvitet (retired) (no definition) (retired)
medtop:20001209 solenergi (no definition)
medtop:20001210 vannkraft (no definition)
medtop:20001211 vindkraft (no definition)
medtop:20000271 finanstjenester (no definition)
medtop:20000292 aksjemekling (no definition)
medtop:20000276 arbeidsformidling (no definition)
medtop:20000273 auksjon (no definition)
medtop:20000274 bankvirksomhet (no definition)
medtop:20000277 begravelsesbyrå og krematorium (no definition)
medtop:20001164 betalingssystem (no definition)
medtop:20000272 bokføring og revisjon (no definition)
medtop:20000293 bryllupstjenester (no definition)
medtop:20000280 finansrådgivning (no definition)
medtop:20001294 folkefinansiering (no definition)
medtop:20000279 forsikring (no definition)
medtop:20000291 fraktselskap (no definition)
medtop:20000282 juridisk bistand (no definition)
medtop:20001162 kapitalforvaltning (no definition)
medtop:20000275 konsulentvirksomhet (no definition)
medtop:20001163 kundebehandling (no definition)
medtop:20000284 markedstrend (no definition)
medtop:20000283 markedsundersøkelser (no definition)
medtop:20000286 personlig inntekt (no definition)
medtop:20000287 personlig investering (no definition)
medtop:20000288 personlig pleie (no definition)
medtop:20000285 personlig økonomi (no definition)
medtop:20000281 renholdstjenester (no definition)
medtop:20000289 trykketjenester (no definition)
medtop:20000290 utleievirksomhet (no definition)
medtop:20001136 varemesse (no definition)
medtop:20000243 forbruksvarer Varer som produseres for og selges til enkeltpersoner.
medtop:20000251 dagligvarer (no definition)
medtop:20000244 drikke Drikkevarer med eller uten alkohol
medtop:20000255 engroshandel (no definition)
medtop:20001258 forbrukerelektronikk (no definition)
medtop:20000245 klær (no definition)
medtop:20000254 leketøy (no definition)
medtop:20000249 luksusartikler (no definition)
medtop:20000248 mat (no definition)
medtop:20001289 salgskanaler (no definition)
medtop:20001354 helseleverandører (no definition)
medtop:20000218 bioteknologibransjen (no definition)
medtop:20000223 farmasøytisk industri (no definition)
medtop:20000278 helsetjenestetilbyder (no definition)
medtop:20000225 informasjonsteknologi (no definition)
medtop:20000227 datanettverk (no definition)
medtop:20000229 datasikkerhet (no definition)
medtop:20000230 halvlederteknologi (no definition)
medtop:20000226 maskinvare (no definition)
medtop:20000231 programvare (no definition)
medtop:20000228 satellitteknologi (no definition)
medtop:20000233 telekommunikasjonstjenester (no definition)
medtop:20000232 telekommunikasjonsutstyr (no definition)
medtop:20001161 tingenes internett (no definition)
medtop:20000234 trådløs kommunikasjon (no definition)
medtop:20000217 kjemikalier (no definition)
medtop:20000219 gjødsel (no definition)
medtop:20000220 helse- og skjønnhetsprodukter (no definition)
medtop:20000222 organisk kjemi Gren innen kjemien som angår, mennesker, dyr og karbonbaserte stoffer.
medtop:20000224 plastkjemikalier og syntetiske kjemikalier (no definition)
medtop:20000221 uorganisk kjemi Gren innen kjemien som omhandler mineraler og metaller - forbindelser uten karbon
medtop:20001160 kunsthåndverk (no definition)
medtop:20000210 landbruk (no definition)
medtop:20000211 akvakultur (no definition)
medtop:20000213 fiskeri og havbruk (no definition)
medtop:20000215 husdyrhold (no definition)
medtop:20000214 skogbruk (no definition)
medtop:20000216 vinproduksjon (no definition)
medtop:20000212 åkerbruk (no definition)
medtop:20001170 logistikk (no definition)
medtop:20000304 medier (no definition)
medtop:20000310 aviser og magasiner (no definition)
medtop:20000307 filmindustri (no definition)
medtop:20000306 forlagsbransjen Produksjon og salg av skjønnlitteratur og sakprosa
medtop:20000308 musikkbransjen (no definition)
medtop:20000311 nettmediebransjen (no definition)
medtop:20000309 nyhetsbyrå (no definition)
medtop:20000312 pr-bransjen (no definition)
medtop:20000313 radiobransjen (no definition)
medtop:20000305 reklamebransjen (no definition)
medtop:20001293 strømmetjenester (no definition)
medtop:20000315 tv-bransjen (no definition)
medtop:20000314 tv-distribusjonsbransjen (no definition)
medtop:20000316 metallurgisk industri (no definition)
medtop:20000317 byggevarebransjen (no definition)
medtop:20000318 edelmetaller (no definition)
medtop:20000320 gruvedrift (no definition)
medtop:20000321 ikke-jernholdige metaller (no definition)
medtop:20000319 stålindustri (no definition)
medtop:20001244 offentlige tjenester (no definition)
medtop:20000269 avfallshåndtering (no definition)
medtop:20000270 vannforsyning (no definition)
medtop:20001291 varme og ventilasjon (no definition)
medtop:20000322 prosessindustri (no definition)
medtop:20000323 destilleri og bryggeri (no definition)
medtop:20001169 e-sigarett (no definition)
medtop:20000327 gummi-industri (no definition)
medtop:20001168 kjæledyrprodukter og -tjenester (no definition)
medtop:20001167 medisinsk utstyr (no definition)
medtop:20000328 mineralvannindustri (no definition)
medtop:20000325 møbelindustri (no definition)
medtop:20000324 næringsmiddelindustri (no definition)
medtop:20000326 papir- og emballasjeindustri Fremstilling av papir for skriving, trykking, pakking og emballasje
medtop:20000329 tekstilindustri (no definition)
medtop:20000330 tobakk (no definition)
medtop:20000331 reiselivsbransjen (no definition)
medtop:20000332 casino og gambling (no definition)
medtop:20000333 hotellbransjen (no definition)
medtop:20000335 restaurant og catering (no definition)
medtop:20000334 sports- og fritidsutstyr (no definition)
medtop:20000336 turoperatør (no definition)
medtop:20000337 transport (no definition)
medtop:20001362 (no label) (no definition)
medtop:20001363 (no label) (no definition)
medtop:20001364 (no label) (no definition)
medtop:20000340 jernbanetransport (no definition)
medtop:20000338 luftfart (no definition)
medtop:20000343 skipsfart (no definition)
medtop:20000342 trafikk (no definition)
medtop:20000341 veitransport (no definition)
medtop:20000294 verkstedindustri (no definition)
medtop:20000296 bilindustri (no definition)
medtop:20000298 elektronikkindustri (no definition)
medtop:20000295 fly- og romfartsindustri (no definition)
medtop:20001166 jernbaneindustri (no definition)
medtop:20001165 kapitalvarer (no definition)
medtop:20000300 komponentindustri (no definition)
medtop:20000302 maskinindustri (no definition)
medtop:20000301 presisjonsinstrumentindustri (no definition)
medtop:20000303 skipsbygging (no definition)
medtop:20000299 tungindustri (no definition)
medtop:20000297 våpenindustri (no definition)